12/10 Transparant????

12/10 Transparant????

De beoordeling van ActieZwerfhonden door de jury van de transparantprijs viel dit jaar tegen.

Naar aanleiding van vragen van de stichting aan de jury kregen wij het volgende antwoord

“Allereerst is door de vernieuwde opzet van het juryrapport meer specifiek aandacht voor ‘compliance’, waardoor een vergelijking met vorige jaren niet heel gemakkelijk is te maken.

De definitie van compliance die u noemt, gaat om het voldoen aan wet- en regelgeving in de breedste zin. Voor de Transparant Prijs kijken wij niet zo breed, maar richten wij ons specifiek op het voldoen aan wet- en regelgeving als het gaat om uw jaarverslaggeving. Als fondsenwervende instelling is uw jaarverslag onderworpen aan de richtlijnen zoals beschreven in Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In deze richtlijn zijn diverse vereisten opgenomen waaraan een jaarverslag dient te voldoen. In de bijlage achter het juryrapport ziet u een uitsplitsing van de vragen die onder de noemer ‘compliance’ vallen. De met ‘nee’ beantwoorde vragen hebben allen betrekking op het ontbreken van toelichtende informatie in uw jaarverslag/jaarrekening, die wel is voorgeschreven door Richtlijn 650.
In de met ‘nee’ beantwoorde vragen wordt steeds een specifieke toelichting die door RJ 650 wordt voorgeschreven, benoemd. Door deze toelichtingen wel op te nemen in het jaarverslag 2013, zou de score op compliance zeer sterk verbeterd kunnen worden.

Met ons juryrapport proberen wij dus niet te zeggen dat uw organisatie niet handelt volgens wetten en regels, compliance gaat in dit geval puur om de opzet van jaarrekening/jaarverslag als wij die naast de meetlat van de geldende verslaggevingsstandaard leggen. “

De vraag is natuurlijk of de donateurs zitten te wachten op een jaarverslag dat voldoet aan Richtlijn 650 of gewoon op een helder jaarverslag en een eerlijke opgave van de financiële handel en wandel van de stichting.

Veel van deze regels zijn naar de mening van AtieZwerfhonden sowieso niet door een stichting van haar grootte na te leven en of donateurs graag doneren aan een organisatie die scoort op het vlak compliance, of aan een organisatie die 95% van iedere gedoneerde euro rechtstreeks aan het uiteindelijke doel van de organisatie besteed is denk ik wel duidelijk.

Qua daadwerkelijke besteding van uw donatie aan het uiteindelijke doel van de stichting hebben we in ieder geval bijzonder goed gescoord.

 

Hier kunt u het rapport lezen.