12/11 Borneo

12/11 Borneo

International Aid for the Protection & Welfare of Animals (IAPWA)

Ook in 2017 hebben we deze dierenvrienden geholpen met een donatie van 500euro. Zij doen zo hun best dat we vonden dat ze aangemoedigd moeten worden.