12/5 Europa moet haar verantwoordelijkheid t.a.v. zwerfdieren nemen

12/5 Europa moet haar verantwoordelijkheid t.a.v. zwerfdieren nemen

Europa moet haar VERANTWOORDELIJKHEID nemen voor haar MILJOENEN straatdieren

 Een campagne van “Ärzte für Tiere” en betrokken dieren welzijnsorganisaties

http://eu-protest1-nl.aerztefuertiere.de/