16/7 Global March

16/7 Global March

een mooi initiatief dat wij graag steunen.

.3 oktober Amsterdam Global March for Elephants, Rhinos & Lions,
Een vreedzame mars, die op gelijke datum plaatsvindt in vele wereldsteden. Een mars tegen de misdaad tegen dieren. Wij willen dat mensen worden ge├»nformeerd dat het verwaarlozen, mishandelen, doden van dieren voor eigen trofee of voor hun lichaamsdelen moet worden gestopt. De ambassadeurs zijn de olifant, de neushoorn en de leeuw. Als we nu niets doen zijn deze drie ico…nen van de wildernis voor altijd verloren. Binnen 10 jaar. Hun uitsterven heeft ook grote ecologische consequenties voor de natuur, de dieren en uiteindelijk ook voor de mens.
Onze vraag is of u onze mars wil supporten. Wij noemen het mediapartner zijn. Dat betekent dat u zich schaart op de lijst met vele dierenwelzijnorganisaties die daarmee aangeven dat de misdaad tegen dieren moet worden tegengegaan. Alleen door samen (wereldwijd) een krachtige stem te laten horen kunnen wij dit mogelijk nog bereiken. Onze mediapartners steunen de mars met het doorgeven van een persbericht over de mars in amsterdam naar hun achterban en geven een retweet op onze informatie. Wij willen dat vele organisaties zich tonen op de lijst en hebben inmiddels van 20 dierenwelzijn-organisaties hun steun gekregen. Wij bedanken voor hun steun door op onze website een link en logo te zetten van deze organisaties, zodat het publiek direct naar hun site kan om meer informatie te krijgen. Van hondenvereniging, egelvereniging, olifantenvereniging tot studentenvereniging steunen ons wereldwijd initiatief. Wij hopen dat ook uw organisatie meedoet.
https://www.facebook.com/globalmarchNetherlands