19/11 Het werkt!

19/11 Het werkt!

Dit is nu waar we het voor doen!

In 2010,2011 en 2013 heeft ActieZwerfhonden een grote sterilisatiecampagne georganiseerd en gefinancierd onder de straathonden van Bitlis. De vrijwilligster ter plaatsen was Damla.

In het artikel hieronder schrijft Damla dat haar klachten ter oren waren gekomen over de situatie van de straathonden in Batman. Zij is met de gemeente gaan praten en heeft hen er van kunnen overtuigen dat ook straathonden levende wezens met gevoel zijn, dat zij een beter leven verdienen en dat de gemeente hierin een verantwoordelijkheid heeft.

Dit heeft geresulteerd in het, tot nu toe, steriliseren van 45 honden. De komende dagen zal er verder gesteriliseerd worden. De kosten voor deze campagne zijn mede betaald door de Duitse stichting Lichtblicke fuer Tiere.

1922089_10152816012615270_4808777142687965514_n 10362844_10152816125935270_2925781284975623166_n

 

Waarom nu dit verhaal.

ActieZwerfhonden organiseert en financiert sterilisatiecampagnes. Tijdens deze campagnes traint Murat Bekhan ook andere dierenartsen, zodat zij ook elders in Turkije vakkundige sterilisaties kunnen verrichten.

Het medisch team voor de sterilisatiecampagne in Batman bestaat uit Omer Atis, voormalig medewerker SHKD en flink getraind als para veterinair tijdens door AZ gefinancierde campagnes. De genoemde dierenarts Sefer Bey en Vedat Bey zijn tijdens eerdere AZ campagnes getraind door Murat en zij hebben op hun beurt weer de artsen Ergin Bey en Feyaz Sollen getraind.

Kortom het werkt! En de cirkel breidt zich uit. De trainingen zijn zinvol en goed voorbeeld doet dus echt volgen!