21/5 EU en de zwerfdieren

21/5 EU en de zwerfdieren

Na het afleveren van een petitie met ruim 112.000 handtekeningen voor betere maatregelen om zwerfdieren in Europa te beschermen, is de OIPA (internationale dierenbeschermingsorganisatie) op 24 april teruggekeerd in Brussel. Daar hebben zij een bijeenkomst van de Petitie Commissie van het Europese Parlement bijgewoond.

 

Massimo Pradella met Andrea Zanoni

 

Massimo Pradella, voorzitter van OIPA International, ging in op de dagelijkse levensomstandigheden van de zwerfhonden in Europa en dan met name in Spanje en Roemenië. Hij kaartte tevens aan dat er nauwelijks tot geen wetten zijn om deze dieren te beschermen en dat ook economische motieven een rol spelen.

 

Er zijn zes petities aangeboden ondertekend door duizenden Europeanen waarin gevraagd wordt om specifieke richtlijnen betreffende de bescherming en het beheer van zwerfdieren populaties in Europa. Andrea Zanoni, lid van het Europees Parlement, benadrukte dat 400 leden van het Europees Parlement de Verklaring omtrent Beheer van de Hondenpopulaties ondertekend hebben.

 

De afgevaardigde van de Europese Commissie verzekerde de aanwezigen dat zij zich zullen bezinnen over de mogelijkheid hiervoor een verordening op te nemen in de EU Strategie voor Welzijn en Bescherming van Dieren 2012-2015. Erminia Mazzoni, voorzitter van de Petitie Commissie, bevestigde dat een motie betreffende de problemen omtrent zwerfdieren populaties zo snel mogelijk zal worden aangeboden aan het Europees Parlement.

 

“De EU moet snel ingrijpen in de Europese landen waar iedere dag weer duizenden zwerfdieren omgebracht worden, omdat de komende twee jaar ook vele andere dieren mishandeld, verwaarloosd en omgebracht zullen gaan worden.” Aldus Massimo Pradella. “In ieder geval zijn we al blij dat het Europees Parlement positief gereageerd heeft op onze verzoeken.”

 

Elisa Norelli

Campagne Voorzitter OIPA International