22/2 de pups

22/2 de pups

Op faceboek wordt een album bijgehouden met foto’s van de 11 pups van de zwerfhond in Istanbul

Op de pagina World Spay Day houden wij u op de hoogte over het wel en wee van de pups.