23/1 Ayvalik

23/1 Ayvalik

Vanmiddag om 3 uur waren er al 181 honden van de geschatte 200 op de vuilnisbelt levende honden gevangen! De kans is dus heel groot dat in deze ronde alle daar levende honden gesteriliseerd kunnen worden!

Inmiddels komen er 2 á 3 keer peer week vrijwilligers naar het asiel om te helpen bij het verzorgen van de honden en om het door hen ingezamelde voer te geven.
Dit is hard nodig want de gemeente Ayvalik kampt met financële tekorten.

Het gymnasium waar Gulnihal het seminar over dierenrechten gehouden heeft, heeft contact opgenomen om een afspraak te maken voor een vervolgprogramma!