23/11 Periodieke giften

23/11 Periodieke giften

Giften aftrekbaar
Dankzij onze ANBI status kunt u uw gift aftrekken bij uw Belastingopgave
De Belastingsdienst heeft, zoals u weet, ActieZwerfhonden de ANBI status gegegeven. Dit betekent dat uw giften aan ActieZwerfhonden af kunt trekken van uw belastbaar inkomen. Hier geldt echter een inkomensafhankelijk drempel voor. Als er via de notaris een Periodieke schenking is/was geregistreerd geldt de drempel niet. Sinds januari 2014 kan er ook zonder tussenkomst van de notaris, rechtstreeks met de stichting een “contract” voor een periodieke schenking opgesteld worden; wel het belastingvoordeel niet de notariskosten. Er moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Hier leest u meer.