24/9 Clubactie

24/9 Clubactie

Omdat het dit jaar de 45ste Grote Clubactie is kan iedere deelnemende organisatie een superlot t.w. van 50 loten krijgen.

Als één van onze sympathisanten 50 loten wil kopen krijgen wij deze 50 loten gratis van de clubactie en doet u dus een donatie van 30 euro aan ons zonder er extra voor te hoeven betalen.

50 loten is wel een bedrag van 150euro maar wie weet zit er een bedrijf tussen onze sympathisanten of  een familie die gezamenlijk het superlot wil kopen of een particulier met een superhart voor de Turkse zwerfhonden.

logo@2x