3/8 Ayvalik/Cunda

3/8 Ayvalik/Cunda

3 Maal per week trekt Gulnihal er op uit om honden te vangen. Voor de sterilisatieronde van september zijn inmiddels 95 honden gevangen. Hieronder ook 23 pups die zo ziek waren dat ze het niet gered hebben. Dit is één van de redenen dat we alle honden willen steriliseren; op straat geboren pups zijn gedoemd te lijden en te sterven.

Het is op het moment ontzettend warm in Ayvalik en de toeristen en bezitters van een tweede huis verblijven in grote getalen in de stad en haar omgeving.

Na de verkiezingen zijn er nieuwe stadsgrenzen vast gesteld. Heeft de “nieuwe”gemeente Ayvalik normaal 65.000 inwoners, in de zomer zijn het er 250.000.

Jammer genoeg brengen die zomer bewoners ook weer nieuwe, niet gesteriliseerde honden mee. In het stadscentrum waar, na eerdere sterilisatierondes, alleen nog gesteriliseerde honden leefden lopen nu weer vruchtbare teefjes rond. We hadden hier rekening mee gehouden, maar toch blijft het harde bewijs dat mensen zomaar honden op straat achterlaten confronterend.

Er zijn ongeveer 10 moederhonden met pups. Met omwonende is de afspraak gemaakt dat de moederhonden kort voor aanvang van de sterilisaties opgehaald zullen worden en dat de omwonende zich gedurende de afwezigheid van de moederhond om de pups zullen bekommeren.

Inmiddels zijn er goede afspraken met de gemeente gemaakt; de gemeente zorgt voor medicijnen voor de zieke honden en voor droogvoer. Verder heeft de gemeente een contract afgesloten met een privé dierenkliniek voor operaties en behandeling van de ernstig zieke honden.

Sinds kort komt er elke zondag een groep dierenvrienden naar het asiel. Ze brengen voer, yoghurt en melk voor de zwakke honden.

Sinds ActieZwerfhonden Gulnihal als asielmanager heeft aangesteld worden ook de doodzieke honden niet aan hun lot overgelaten maar uit hun lijden verlost.

Onze flyer over de sterilisatiecampagne wordt op grote schaal in Ayvalik verspreid en In het centrum van Ayvalik hangt een groot digitaal projectiescherm. Gulnihal heeft voor elkaar gekregen dat de flyer over de sterilisatiecampagne in Ayvalik kostenloos dagelijks op dit scherm vertoond wordt.

Een gemeentelijk dierenarts is er nog steeds niet, hier zitten wettelijk gezien nog al wat haken en ogen aan.

Uit Cunda het bericht dat de inwoners helemaal blij zijn met het feit dat er deze zomer nauwelijks kittens geboren zijn en dat de gezondheid van de kattenpopulatie er zo op vooruit is gegaan.

 

10 Honden uit het asiel hebben een nieuwe baas gevonden. Gulnihal controleert regelmatig of ze goede verzorging krijgen.

 

 

Half september gaan de scholen in Ayvalik weer open en zal het educatieproject voort gezet worden.