5/8 hulpgoederen

5/8 hulpgoederen

En Murat is weer blij met de spullen die Jacobien voor ActieZwerfhonden naar Istanbul gebracht heeft.

2014-08-04 09.39.22 2014-08-04 09.40.03 2014-08-04 09.46.45