6/12 Doneren? Adopteren?

6/12 Doneren? Adopteren?

Bezint eer gij begint

Doneren

Adopteren