8/11 Transparant

8/11 Transparant

Stichting ActieZwerfhonden heeft sinds jaren de ANBI (door de belastinginspecteur aangemeld als een het algemeen nut beogende instelling) status, Met ingang van 1-1-2014 worden er nieuwe aanvullende eisen gesteld om de ANBI te verkrijgen.
Dit alles om de transparantie binnen de goede doelen wereld te vergroten. ActieZwerfhonden voldoet ook aan de nieuwe eisen.