De situatie in Turkije in het algemeen

De situatie in Turkije in het algemeen

De laatste jaren is er een lichte verbetering te zien ten opzichte van de rechten van dieren. Veel gemeenten wilden in eerste instantie niet eens horen over andere manieren om de zwerfdieren populatie onder controle te krijgen dan het vergiftigen of anderszins doden van dieren. Echter zijn nu enkelen van hen ook begonnen met sterilisatie. Helaas werken veel dierenartsen nog niet efficiënt genoeg. Er zullen veel meer sterilisaties uitgevoerd moeten worden om  het probleem op te lossen. Wel is er een duidelijke verbetering te zien in het bewustzijn van de burgers, met name in de grote steden. Meer mensen dan voorheen plaatsen droogvoer en water op hun trottoir om zo de zwerfdieren te helpen. Daarentegen zijn er nog steeds gemeenten die vasthouden aan de oude gewoonte om zwerfdieren te doden, buiten de stad te dumpen of op te sluiten in helse dierenasielen. Helaas komt dierenmishandeling, vooral mishandeling van honden, al eeuwen voor in Turkije. Het zal dan ook tijd vragen dit te veranderen.

Het Parlement werkt aan een wetswijziging in de Dierenbeschermingswet. We verwachten, waarvoor ook HAYTAP (Federatie voor dierenrechten) gelobbyd heeft,  dat dierenmishandeling en verwaarlozing als misdaad geclassificeerd en ook zo bestraft zal worden. Binnen het huidige rechtssysteem wordt dit slechts gezien als een overtreding waarop maar een kleine boete staat. We hopen dat we niet teleurgesteld zullen worden in de uitkomst.