Robin

Robin is een reu van 7 jaar oud (2008) die buiten het asiel leefde.
Huseyin nam het mee het asiel in toen de autoriteiten va land- en bosbouw het aantal honden wat onder onze zorg valt kwam tellen en we konden het  niet over ons hart verkrijgen hem weer te laten gaan.

Greet Torfs is de vriendin van Robin

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Emailadres

Wenst op de site vermeld te worden als vriend
 Ja Nee

Geef hieronder aan welke naam op de site vermeld moet worden

Van welke hond wilt u vriend worden ?

Bedrag

 € 10,- per maand € 20,- per maand