Alex

Hilje en Gea Makkinga zijn de vrienden van Alex.
September 2015 heeft Alex een thuis gevonden in Duitsland.

Alex is een 8 jaar oude reu (2005) uit het voormalige Sefakoy.
Hij is sinds zijn verhuizing naar het bos-asiel helemaal gelukkig, maar heeft niets met mensen.