Biber

Marian en Aysen zijn de vriendinnen van Biber

3  jaar geleden (2014) vond Murat mevrouw Biber langs de weg met een kapotte poot. Hij heeft hem meegenomen, geopereerd en hij is in het asiel gebleven omdat hij geen andere plek had.

Biber is herplaatsbaar