machtiging tot incasso

Door gebruik te maken van onderstaande link komt u bij het machtigingsformulier.

Door het ingevulde formulier per e mail of post aan ActieZwerfhonden te retourneren, machtigt u ons tot wederopzegging een bepaald bedrag éénmalig of maandelijks van uw rekening af te laten schrijven.

machtigingsformulier

banner