Honden zoeken vrienden

Adoptie op afstand 

De filmpjes op de navolgende links geven een goed beeld van hoe de honden in het bos asiel leven

bos asiel 1

bos asiel 2

Uit uw reacties is gebleken dat velen van u graag meer voor de honden in het S.H.K.D.-asiel zouden willen doen, daarom stellen wij u onder de link Honden zoeken vrienden honden voor, die al langere tijd in het S.H.K.D.-(bos) asiel verblijven en die onze speciale hulp en aandacht zeker verdienen.
Onder de link Honden vonden vrienden, staan de verhalen van honden die zo gelukkig zijn een vriend te hebben gevonden.

De verzorging van een hond in het asiel kost ca. € 250,- per jaar. Voor een bedrag € 20,- (alleen) of € 10,- (wij zoeken dan een tweede vriend voor de betreffende hond) per maand bent u de speciale vriend(in) van de hond van uw keuze en draagt u er toe bij dat het S.H.K.D. de honden kan blijven verzorgen.
Spoedig daarna krijgt u van Actiezwerfhonden een bevestiging van de vriendschapsband met de gegevens van de rekening waarop u maandelijks of jaarlijks (bij vooruitbetaling) het overeengekomen bedrag kunt storten.

Uw opgaaf wordt doorgestuurd aan een medewerkster van het S.H.K.D. die in principe iedere 2 maanden informatie en foto’s over “uw vriend” zal verzorgen. Op het kantoor van het S.H.K.D. werkt 1 werknemer die verantwoordelijk is voor de administratie en ook voor de updates over de honden. U ontvangt de informatie via ActieZwerfhonden, naar wens, vertaald in het Nederlands of, zoals wij de update ontvangen, in het Engels.

Door grote drukte i.v.m. herplaatsingen en door personeelswisselingen, komt het nog al eens voor dat de updates, buiten onze schuld, te laat zijn.

Alhoewel de actie “Honden zoeken vrienden” in principe bedoeld is om de verzorging van niet herplaatsbare honden zeker te stellen, gebeurd het regelmatig dat honden in de loop der tijd minder schuw worden en dus uiteindelijk wel voor herplaatsing in aanmerking komen. Wij hebben het S.H.K.D. dringend verzocht u, als vrienden, hier tijdig van op de hoogte te brengen. Jammer genoeg gebeurd dit niet altijd en komt het wel eens voor dat een hond opeens al herplaatst blijkt

De honden die (alsnog) herplaatst kunnen worden, worden per vliegtuig of over de weg naar hun nieuwe bestemming gebracht. Dit kan een nieuwe baas in Nederland zijn, maar meestal naar een asiel in Duitsland om van daaruit geplaatst te worden. Dit alles valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van het S.H.K.D. en gaat buiten ActieZwerfhonden om.

Vanzelfsprekend vragen wij wel altijd om op de hoogte te worden gehouden van het verloop van de herplaatsing, maar door het grote aantal herplaatsingen gebeurd dit zelden of nooit.

Als uw “vriend” herplaatst wordt, kunt u natuurlijk altijd stoppen met uw bijdrage, maar u kunt ook een andere hond uitkiezen welke u uw vriendschap wilt gunnen.

Goed idee!:

Doe met de feestdagen een echte vriendschap cadeau:

stuur ons een e-mail met uw eigen gegevens en die van de persoon aan welke u de vriendschap cadeau doet, stort uw bijdrage en wij zorgen dat u een mooie kaart met foto van de hond van uw keuze krijgt om een tastbaar cadeau te kunnen geven

N.B. Als u daar toestemming voor geeft via het aanmeldingsformulier, vermelden wij graag uw (firma)naam als vriend van de hond van uw keuze op onze site.