Het educatieproject en de vingerpopjes

Het educatieproject en de vingerpopjes

Het SHKD is weer van start gegaan met een nieuwe rond van het educatieproject. Naast het educatieboekje dat de schoolkinderen altijd krijgen, kregen ze nu voor het eerst één van de vingerpopjes in de vorm van een dier, die ActieZwerfhonden ter beschikking heeft gesteld. Het gaat er om dat de kinderen enthousiast van de les worden, er over doorpraten en met een blij gevoel naar huis gaan. Op deze manier blijft de lesstof beter hangen. De vingerpopjes waren een succes!