Helpende honden

Iedere trouwe bezoeker van onze website weet dat ActieZwerfhonden op velerlei manieren probeert om de honden in Turkije te helpen. Natuurlijk met het uitdragen/toepassen van Neuter and Return, met het zoveel mogelijk geven van voorlichting en met het geven van weloverwogen noodhulp.

Met het hoofdstuk “Honden met een baan”  wordt een bijdrage geleverd aan de imago verbetering van de hond. Dit is, in landen met een zwerfhondenprobleem, hard nodig.

Door de jaren heen heeft ActieZwerfhonden meerdere pogingen gedaan om een hulphonden project in Turkije op te zetten. Of het ooit lukt, geen idee maar het is de moeite van het  blijven proberen waard.