Wereld Dierendag

Wereld Dierendag valt op dezelfde dag als de naamdag van Sint Franciscus van Assisi. Hij is de patroonheilige van dierenliefhebbers en mensen die de natuur willen beschermen.

Sint Franciscus wordt in 1182 in Assisi geboren. Eerst heet hij Giovanni Battista Bernadone. Later wordt hij Franciscus genoemd. Zijn vader is een rijke lakenhandelaar en zijn moeder is van adel. Franciscus groeit op in rijkdom en brengt zijn dagen door met uitbundige feesten.

Dan wordt hij ernstig ziek. Daarna komt hij ook nog in de gevangenis terecht. Dan besluit hij te leven als de apostelen van Jezus Christus.
Die bezaten niets en leefden van wat mensen hen wilden geven. Ook helpt hij bedelaars en melaatsen en komt hij op voor dieren.

Hij beschouwt alle mensen als zijn broeders en zusters, ook al zijn ze straatarm of melaats en worden ze door iedereen verstoten. Ook alle dieren beschouwt hij als zijn broeders en zusters, want alle levende wezens zijn door God geschapen en worden door God verzorgd. De mus is evengoed zijn broeder als de paus, heeft hij eens gezegd. Hij trekt door Italië, Spanje, Marokko en het Midden-Oosten om mensen tot het christendom te bekeren. Hij preekt niet alleen, zo gaat het verhaal, voor mensen, maar ook vogels, hazen en andere dieren die in de natuur leven, komen naar hem luisteren. Hij krijgt steeds meer volgelingen en sticht de orde van de Franciscanen en die van de Clarissen. In 1226 wordt hij ziek en keert hij terug naar Assisi. Daar sterft hij op 4 oktober.

Twee jaar later verklaart paus Gregorius IX hem heilig en wordt zijn sterfdag zijn naamdag. Omdat hij daar geboren en gestorven is noemt iedereen hem nu Sint Franciscus van Assisi.

In de 19e eeuw komen steeds meer mensen op voor dieren die slecht behandeld of verwaarloosd worden. In Engeland, Oostenrijk, Nederland en andere landen richten deze mensen verenigingen van dierenbeschermers op. In 1929 houden deze verenigingen een congres in Wenen. Daar praten ze over het bestrijden van dierenmishandeling en over hoe je ervoor kunt zorgen dat dieren een prettig leven hebben. Ze besluiten de naamdag van Sint Franciscus tot Werelddierendag uit te roepen en ieder jaar wordt deze dag gevierd. In Nederland gebeurde dat voor het eerst in 1930. Op deze dag worden honden, katten en andere huisdieren extra verwend. Verenigingen die opkomen voor dieren vertellen dan over hoe je dieren goed kunt behandelen. In Nederland doet dat bijvoorbeeld de Dierenbescherming. Ook op school wordt er aandacht aan besteed. Vroeger brachten kinderen dieren naar school, maar tegenwoordig wordt dat niet meer gedaan.