Ria Bremer

Het gebeurt wel vaker dat ik gevraagd wordt om een organisatie of belangenvereniging te steunen.
Soms heet het een ambassadeurschap, soms advies en na meer dan 40 jaar werkzaam als journalist in, zoals ik het vaak noem “medisch wonderland” gaat het dan altijd over projecten binnen de gezondheidszorg.

Nu lag er op 10 mei 2010 weer zo’n verzoek in mijn mailbox, maar dat ging wel over iets heel anders. Linda Taal, oprichtster van ActieZwerfhonden vroeg of ik, als de gelegenheid zich zou voordoen, de naam van de Stichting ActieZwerfhonden zou willen noemen om op die manier wat publiciteit aan de stichting te geven. En zo is het dus begonnen. 5 jaar probeer ik als ambassadeur nu iets te doen voor deze club fantastische vrijwilligers. Ik voel me vaak heel machteloos. Er is zoveel ….Natuurlijk zijn er zoveel mensen die een steuntje of meer nodig hebben. Maar naast die mensenwereld is de wereld van de dieren ook zo belangrijk. Respect voor de mens begint eigenlijk bij respect voor dat andere levende wezen, voor het dier. De manier waarop ActieZwerfhonden het probleem van de zwerfhonden aanpakt spreekt mij aan. Het is geweldig hoe mensen honden redden en ze een nieuw veilig plekje bezorgen maar de kern van het probleem los je daar niet mee op en met de sterilisatieprogramma’ s doe je daar wel iets aan. En daar maakt ActieZwerfhonden zich sterk voor.

Dat er nu in huize Bremer plaats gemaakt is voor een hond uit een asiel uit Sevilla bijt elkaar niet, vond ik. Zij doet mij iedere dag denken aan al die anderen….

ActieZwerfhonden is het goede doel in de televisie uitzending Sterren op het Doek van omroep Max.

Op 3 september wordt onze ambassadeur Ria Bremer terwijl zij door Hanneke Groenteman wordt geïnterviewd, door drie kunstenaars geschilderd. Ria mag 1 schilderij mee naar huis nemen en de andere twee worden via de site www.wiebiedtermeer.nl gedurende 1 week geveild. De opbrengst heeft Ria bestemd voor ActieZwerfhonden.

Stand veiling 9-9 € 701,-

BGL-SOHD-20150817-Ria Bremer