Werkzaamheden

ActieZwerfhonden werkt mee aan de oplossing van de zwerfhondenproblematiek in Turkije en het verbeteren van het lot van de huidige zwerf- en asielhonden.
Zij doet dit door het organiseren en financieren van sterilisatiecampagnes onder zwerfhonden en het financieren van lesmaterialen voor educatieprojecten op scholen in Turkije.

Daarnaast ondersteunt zij het bos-asiel in Istanbul.

Verder probeert zij door het geven van voorlichting op haar website, bij te dragen aan een mentaliteitsverandering ten aanzien van zwerfhonden en dieren in het algemeen. Zij promoot het principe van Neuter, vaccinate and return (CNVR) dat zoveel betekent als het vangen, vaccineren steriliseren en weer terugplaatsen van zwerfdieren. Dit is de enige structurele en humane manier om de zwerfdieren overpopulatie op te lossen.

Dit klinkt heel eenvoudig maar het werk van ActieZwerfhonden is veelomvattend:

 • Onderhoud website
 • Correspondentie en administratie ten behoeve van de diverse ondersteunende acties
 • Onderzoek internationale wetgeving inzake dierenbescherming
 • P.R. activiteiten
 • Aandacht vragen voor de zwerfdieren door middel van correspondentie met nationale en internationale politici en dierenbeschermingsorganisaties
 • Op verzoek, opstellen van petities en e-mail acties ten behoeve van de Turkse zwerfdieren.
 • Contacten met ambassades en dergelijke inzake de regelgeving met betrekking tot internationale transporten van hulpgoederen.
 • Contacten met dierenartsen, plaatselijke bevolking en vrijwilligers over te organiseren sterilisatiecampagnes.
 • Geld en goederen inzamelen t.b.v. de door de stichting ondersteunde projecten en organisaties
 • Tegenwoordig is internet een veel gebruikt medium. Met de website bereikt ActieZwerfhonden tienduizenden mensen en getracht wordt dan ook de website zo informatief mogelijk te houden. Dit betekent in de praktijk dat de website up to date gehouden moet worden, dat er steeds naar nieuwe artikelen voor de site gezocht wordt, dat de vertalingen georganiseerd en geregeld moeten worden, dat er oproepen geplaatst worden, dat er permissie gevraagd moet worden voor overname/vertaling van artikelen en/of foto’s en nog veel meer zaken.

  Correspondentie en administratie t.b.v. de ondersteunende acties
  Alle financiële transacties moeten bijgehouden  worden; iedereen die een donatie doet of op een andere wijze ActieZwerfhonden steunt krijgt een bedankje en indien van toepassing updates over de ondersteunde actie.
  Vragen van geïnteresseerden moeten beantwoord worden.
  Met de samenwerkingspartners in het buitenland wordt contact onderhouden over de voortgang van bepaalde acties.
  Contacten met kranten en tijdschriften voor de broodnodige publiciteit.
  Opstellen van persberichten.
  Voorraadadministratie.

  Onderzoek internationale wetgeving inzake dierenbescherming
  ActieZwerfhonden krijgt regelmatig verzoeken tot het doen van onderzoek naar de regelgeving met betrekking tot dierenasielen/dierenbescherming in Nederland en de rest van de EU lidstaten. Deze gegevens worden dan weer door Turkse dierenbeschermers gebruikt bij hun gesprekken met de plaatselijke overheid.
  Denk hierbij ook aan de nieuwe regelgeving m.b.t. het transport van huisdieren na 3-7-2004.

  P.R. activiteiten
  Waar mogelijk probeert ActieZwerfhonden de situatie van de zwerfhonden onder de aandacht te brengen en mensen te enthousiasmeren de zwerfhonden op enigerlei wijze te steunen. Dit varieert van het staan op braderieën tot het schrijven naar dagbladen en het bezoeken van dagopvang in serviceflats waar dames bereid zijn jasjes voor de honden te breien.

  Sinds enige tijd bezoekt het PromoTeam van ActieZwerfhonden “dieren”evenementen en geeft daar voorlichting over de zwerfhondenproblematiek en tracht d.m.v. de verkoop van unieke ActieZwerfhonden artikelen een extra centje voor de honden te verdienen.

  Aandacht vragen voor de zwerfdieren bij politiek en dierenbescherming
  ActieZwerfhonden correspondeert met nationale en internationale politici om de situatie van de zwerfhonden onder de aandacht te brengen en om te proberen de politiek te overtuigen van de noodzaak het zwerfdieren probleem op Europees niveau aan te pakken. Ook correspondeert zij met de grote nationale en internationale dierenbeschermings organisaties om ook hen te overtuigen van de noodzaak tot hulp bij het aanpakken en oplossen van het zwerfdieren probleem in Turkije.

  Opstellen van petities en e-mail acties.
  Indien door Turkse dierenbeschermers gevraagd, stelt ActieZwerfhonden petities op of begint een internationale e-mail actie. Zij verzorgt de vertalingen en de mailingen.

  Contacten met ambassades
  ActieZwerfhonden probeert in goed overleg met de betrokken ambassades te komen tot een goede regeling om hulpgoederen naar Turkije te kunnen transporteren. Met de huidige douanebepalingen is dit extreem moeilijk.

  Contacten met dierenartsen e.a.
  Turkije staat niet toe dat andere dan Turkse dierenartsen werkzaamheden in Turkije verrichten.
  Voor de campagnes wordt veelal samengewerkt met de dierenartsen van het S.H.K.D..
  Plaatselijke vrijwilligers zijn het best op de hoogte van de plaatselijke problematiek en mogelijkheden. Iedere campagne wordt dan ook gesteund door en opgezet met de hulp van plaatselijke vrijwilligers.
  Zonder toestemming en medewerking van de plaatselijke overheid is een sterilisatiecampagne gedoemd te mislukken.

  Inzamelen van geld en goederen.
  Voor haar werk is de stichting afhankelijk van donateurs.
  Er wordt hard gewerkt om het benodigde geld, maar ook goederen als voer en medische zaken benodigd bij de sterilisatiecampagnes bij elkaar te sprokkelen.