De EU en zwerfdieren

We krijgen veel vragen over de EU en of zij niet iets kunnen doen. Helaas is het zo, dat de EU het zwerfdieren beleid aan elk individueel land overlaat en zich hier dus niet in mengt.

Er zijn allerlei EU regels ten aanzien van dierenwelzijn, zoals bijvoorbeeld regels voor transport van dieren, regels ter bescherming van wilde of zeldzame diersoorten maar het zwerfdieren beleid valt hier helaas niet onder. Dit wordt gezien als een nationale aangelegenheid en landen zullen zich niet snel “bemoeien” met het nationale beleid van een ander land.

Om daadwerkelijk iets via de EU te kunnen bereiken, is het dus nodig dat de EU het zwerfdieren beleid opneemt in hun regelgeving. Dit is dus waar we ons met name op zullen moeten richten maar gezien het grote aantal landen dat reeds EU lid is en dat een slecht, of zelfs geen zwerfdieren beleid kent, zal dit een moeizaam proces worden.

U kunt uiteraard de EU hierover zelf benaderen via de volgende adressen:

EU

EU environoment envinfo@cec.eu.int
President EU presidentsregister@cec.eu.int
civis@europarl.eu.int:
Martin Harvey elarg-turquie@cec.eu.int
delegation-turkey@cec.eu.int
European Union Representation of the European Commission to Turkey mailto@deltur.cec.eu.int
eurobarometer@cec.eu.int (publieke opninie eu)
Commissaris Günter Verheugen Fax : 0032.2.296.03.86

www.carodog.eu