De Oplossingen

“Het oppakken of doden van honden mag en kan nooit beschouwd worden als de meest effectieve manier om een te veel aan honden in een gemeenschap op te lossen; het heeft geen enkel effect op de eigenlijke oorzaak van het probleem.
Op de lange termijn is geboortebeperking de meest effectieve manier van beheersing van de hondenpopulatie”.

uit: Guideline for Dog Population Management, W.H.O. Geneva 1990

Talrijke organisaties herplaatsen de Turkse honden naar het buitenland, met name Nederland en Duitsland. Voor de gelukkigen is dit natuurlijk een prima oplossing.

Voor een aantal honden ligt de oplossing in het opzetten/uitbreiden van goede opvang in Turkije zelf.

De enige structurele oplossing moet echter gevonden worden in Neuter and Release( Het S.H.K.D. heeft berekend dat, indien er strikt volgens hun plannen gehandeld wordt, de zwerfhondenproblematiek in 3 jaar onder controle zou zijn).

Daarom
Is financieren en organiseren van sterilisatiecampagnes één van de hoofddoelen van ActieZwerfhonden.
Wil zij d.m.v. haar website bekendheid geven aan Neuter and Release en vooroordelen over (zwerf)honden weg te nemen.