Nationale Goede doelen test

Nationale Goede doelen test

Nationale Goede Doelentest breder beschikbaar

Geachte mevrouw  Taal,

 

Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Nationale Goede Doelentest. Sinds het voorjaar van 2015 wordt deze test door Pepperminds beheerd. Er is op verschillende manieren onderzocht hoe het platform optimaal effect kan hebben voor goede doelen én voor de bezoekers van de site. De ervaring leert dat de bezoekers veelal op zoek zijn naar informatie over goede doelen of contact zoeken met goede doelen.

De donatiemogelijkheid van de site is in de afgelopen periode nauwelijks gebruikt. Sinds begin 2016 is daarom die mogelijkheid stopgezet. De donaties die via het platform zijn gedaan zijn uiteraard 100% uitbetaald aan de goede doelen.

In de nieuwe situatie kunnen eventuele donaties rechtstreeks op de website van de goede doelen worden gedaan zonder tussenkomst van de website. De site linkt sinds 1 januari direct door naar het goede doel. Dat leek ons goed nieuws.

 

Gezien het grote aantal bezoekers – bijna 100.000 bezoekers per jaar – kunnen we concluderen dat de website en de test nog steeds in een stevige behoefte voorzien. Wat ons betreft reden genoeg om de site te blijven faciliteren. De test is nog steeds gekoppeld aan uw organisatiegegevens in de kennisbankdatabase en de test is nog steeds objectief en eenvoudig. Bij de uitslag van de test wordt nu direct de informatie en contactgegevens van het betreffende goede doel getoond.

Op deze manier faciliteren wij onafhankelijke en kosteloos opvraagbare informatie van goede doelen, brengen de bezoeker direct met uw organisatie in contact en stimuleren daarmee directe donaties aan uw goede doel.

 

Destijds is er enige ophef ontstaan over het al dan niet gebruiken van persoonsgegevens. Dit was toen niet aan de orde en is ook in de tussenliggende periode niet aan de orde geweest. Er zijn geen persoonsgegevens door de Nationale Goede Doelentest verzameld en dit zal in de toekomst ook niet gaan gebeuren.

Ondertussen is de goede doelensector flink in beweging en is het even wachten tot het stof is neergedaald. Zolang het zinvol en mogelijk is om de Goede Doelentest in zijn huidige vorm in de lucht te houden, blijven wij dit ondersteunen.

Daarnaast zullen Kenniscentrum Filantropie en Pepperminds kijken hoe de Nationale Goede Doelentest, als onafhankelijke portal met transparante informatie over goede doelen, een duurzame plek kan innemen in dat nieuwe landschap.

Graag houden we u daarvan op de hoogte.

Dorus van Zutphen

Norbert van Berckel