“Partij” voor de dieren

“Partij” voor de dieren

Vandaag ben ik aanwezig geweest bij het symposium van de Partij voor Dieren. Een groep jonge liberaal-democratische mensen, sommigen ook lid van een andere maatschappelijke organisatie genaamd “Young Civilians” (jonge burgers), die zich inzetten om de ideologische vooroordelen in het algemeen te veranderen. Veelal zijn het jonge studenten met geen grote afstand tot de traditionele islamitische ideologie. Zo heeft ook hun benadering van dieren (problematiek) raakvlakken met de Islam en dit geeft hen een groot voordeel in de communicatie met de Turkse bevolking.

Zij geven aan zich te willen profileren als een burgerinitiatief om zo druk op de overheid uit te oefenen om de wetgeving omtrent dieren (problematiek) aan te pakken. Maar ook om via PR en media mee te helpen de vooroordelen over dieren weg te nemen. Ze zijn van start gegaan als politieke partij, maar zijn op dit moment officieel een gewone organisatie. Dit omdat een politieke partij aan een aantal voorwaarden moet voldoen, zoals het hebben van een bepaald aantal leden en een vestiging/kantoor in Ankara. Ze zijn er nog niet zeker van of ze zover moeten gaan een officiële partij op te richten. Echter zorgt de slim gekozen naam van de groep voor extra lading, wat ook weer zorgt voor meer bekendheid in de pers zowel als onder de bevolking.

Een van de presentaties van vandaag, gegeven door een geschiedenis leraar, ging over de behandeling van honden door de moslim gemeenschap in het Ottomaanse tijdperk en hoe dit in de 19e eeuw is veranderd. Een leraar juridische zaken, expert in de Islamitische wetgeving, hield een toespraak over de Islam en honden.

De eerste reeds geplande actie van de partij zal zijn naar Hayirsiz Ada te gaan om daar een monument op te richten ter nagedachtenis aan de miljoenen honden die in de 19e eeuw gedumpt en gedood zijn.

Naar mijn mening zal deze jonge maar goed opgeleide groep een belangrijke rol gaan spelen in de verandering van dierenbehandeling in Turkije.

Met vriendelijke groet,

Bilge