Eenmalige donaties

Soms krijgt ActieZwerfhonden een aanvraag voor hulp binnen die weinig of niets met haar reguliere projecten te maken heeft.

Alles overwegend wordt er dan soms eenmalig financiële steun verleend.
Onder dit item houden wij u op de hoogte over deze weloverwogen noodhulp.

Albanie


Vlak na 4 april Wereld Zwerfdierendag werden wij via het Animal Foundation Platform geattendeerd op een noodkreet van het organisatiecomité van Wereld Zwerfdierendag.

Haytap


In september kregen ActieZwerfhonden een verzoek van de Turkse federatie van dierenbeschermings organisaties HAYTAP, of de stichting de aanschaf van een nieuwe auto voor reddings – en educatiewerk wilde ondersteunen.

Borneo

borneo
Een kleine organisatie goed bezig op Borneo en een hulpvraag