Tepecik

Tepecik is een klein dorp dat 4 km. van Tavsanli verwijderd ligt.

Er zijn meer dan 10 kippen slachthuizen en de zwerfhonden voeden zich met de resten die gewoon het land in gegooid worden.

De zwerfhonden hebben ruim te eten en vermenigvuldigen zich op een verschrikkelijk snelle manier.

Er schijnen toch veel magere en zieke honden te zijn.

Tepecik is eigenlijk de “leverancier” van de honden in Tavsanli.

Murat heeft samen met de manager van Tavsanli een bezoek gebracht aan de burgemeester van Tepecik om het alles over vangen, steriliseren en terugplaatsen uit te leggen.

Tot nu to ving de gemeente de honden om ze elders te dumpen.

Murat kreeg het idee dat de burgemeester begreep waar het allemaal om draait en bereid is om mee te werken aan het steriliseren en terugplaatsen in het territorium van de honden.

De burgemeester van Tepecik  zal contact op nemen met de burgemeester van Tasvanli en hem om hulp vragen. Tpecik is een zzo kleine plaats dat ze niet genoeg mensen hebben om de honden te vangen, verzorgen en terugplaatsen. Als de burgemeester van Tavsanli wil helpen door personeel ter beschikking te stellen zullen we de volgende campagne bij de bron, Tepecik, starten en naar Tasvanli toewerken.

2017-11-16