Bitlis 2010-2011-2013

update 19-2-2013 scrolll down

Bitlis is een klein stadje in het zuid-oosten van Turkije.
Het ligt vrij geïsoleerd.

Kort geleden bracht ik u op de hoogte van het zo succesvol verlopen educatieproject in Bitlis.

Op uitnodiging van de gemeente zal een team van het SHKD, gefinancierd door ActieZwerfhonden, de zwerfhonden en de honden in het plaatselijk asiel van Bitlis gaan steriliseren en tegelijkertijd de leergierige arts van het departement van Landbouw gaan trainen.
De operatiekamer van het asiel zal in september klaar zijn en kan dan mooi ingewijd worden met een nuttig project!
Plaatselijk dierenbeschermers zullen helpen met het vangen van de honden en de voor – en nazorg.
De sterilisaties in Bitlis worden gegarandeerd een succes; de honden zijn over het algemeen gezond en krijgen regelmatig voer van vrijwilligers gesteund door de gemeente.

Bent u ook van mening dat het steriliseren van zwerfhonden de enige humane en structurele manier is om een zwerfhondenprobleem op te lossen, meldt u dan aan als vriend CNR (Catch Neuter and Return=vangen, steriliseren, terugplaatsen) en doe een donatie. Het geld dat onder deze noemer bij de stichting binnen komt zal gebruikt worden voor de sterilisaties in Bitlis en hopelijk nog vele andere plaatsen in Turkije.

De kosten

De kosten van steriliseren (inclusief vaccineren, ontwormen en tegen vlooien en teken behandelen) bedragen €50,- per hond. Voor 202 honden komt dit op €10.000,-. Hiervan heeft ActieZwerfhonden inmiddels €6000,- bij elkaar gespaard.
Mijn collega’s en ik hopen zó dat de €4000, er met uw hulp toch ook kunnen komen!
En als het even kan ook het geld om de campagne in Mordogan, waar de onderhandelingen met de burgemeester de goede kant op gaan, uit te voeren.
De campagne in Bitlis is om nog meer redenen heel erg belangrijk en gegarandeerd een succes en wel hierom:

De bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Koerden die aanhanger zijn van het Shafism.
Het Shafism is een stroming binnen de Islam die honden als onrein beschouwt.
De gemeentelijke dierenarts in Bitlis wil dan ook geen honden steriliseren.
De arts van het plaatselijke departement van landbouw zou het wel willen, maar kan het niet.
Bitlis is een afgelegen plaats, het dichtstbijzijnde dorp ligt op 25km. afstand. De kans dat er dus veel nieuwe niet gesteriliseerde honden in Bitlis bijkomen is gering en het probleem zal dan ook structureel opgelost zijn.
Een dierenarts van het departement van landbouw ziet wel het belang van steriliseren van de zwerfdieren in en zal door de artsen van het SHKD opgeleid worden. De meeste Turkse dierenartsen zijn namelijk veeartsen en kunnen geen honden en katten steriliseren.

Helpt u mee om enorme hoeveelheid dierenleed te voorkomen, door honderden niet gewenste nestjes ook daadwerkelijk niet geboren te laten worden, honderden pups die nauwelijks overlevingskansen hebben en meestal op een verschrikkelijke manier aan hun einde komen en pups die wel”overleven” en vervolgens weer voor nieuwe nesten en weer meer dierenleed zorgen.

De door ActieZwerfhonden gefinancierde sterilisatiecampagne onder de zwerf- en asielhonden in Bitlis/Turkije, afgesloten is met het geweldige aantal van 204 gesteriliseerde honden.

Dit mooie resultaat is bereikt door de geweldige inzet van het Medisch team van het SHKD en de plaatselijke dierenbeschermers en niet te vergeten door de donateurs van ActieZwerfhonden die vierkant achter de visie van de stichting staan; vangen, steriliseren, enten en weer vrijlaten is de enige structurele en humane manier om een eind te maken aan de zwerfhondenproblematiek en om heel veel dierenleed te voorkomen.

19 september Verslag Murat Bekhan, dierenarts.
Toen ik in mei 2010 in Izmir was voor de Haytap Conferentie heb ik de mensen achter de organistion “A Drop of Life” – Bir Damla Yasam-uit Bitlis ontmoet. In juni ben ik naar Bitlis geweest om les te geven aan schoolkinderen. Tijdens dat bezoek zag ik dat er in de stad een groot aantal dieren leefden die nog gecastreerd moesten worden en dat er geen dierenarts in de stad was die dat kan doen. De enige dierenarts die voor de gemeente werkte weigerde om honden aan te raken omwille van zijn religieuze overtuiging “Safizm”, dit is een sektarische tak van de islam. Aangezien de organisatie niet de nodige fondsen had om een dierenarts van elders te laten komen om de dieren te castreren, was er een ongecontroleerde toename van het aantal zwerfhonden. Toen ik dit aan Linda Taal, de directeur van Actiezwerfhonden, vertelde zei ze dat haar organisatie een sterilisatie campagne in Bitlis zou sponsoren.
Zo werd de eerste steen gelegd voor het castratie project in Bitlis. De “Bir Damla Yasam” organisatie heeft onderzocht hoeveel honden er op straat leefden en op basis daarvan heb ik een begroting van de kosten gemaakt. In de begroting waren de volgende kosten opgenomen; de uitgaven voor het project, rabiës en cocktail vaccinatie voor honden, medicijnen tegen parasieten, oormerken, alle materialen die nodig zijn voor post-operatieve medische zorg, uitgaven voor transport, voor het vangteam, de salarissen van de dierenarts en dierenarts assistent. We hadden dit proect nooit kunnen uitvoeren zonder de steun van ActieZwerfhonden.
Zodoende zijn we 22 augustus op weg naar Bitlis gegaan om daar, na een lange reis, op 23 augustus aan te komen. Op dezelfde dag, maakten we de “operatiekamer” klaar voor de operaties die de volgende dag vroeg in de ochtend zouden gaan beginnen. We gingen vroeg naar bed om fris en uitgerust op te kunnen staan voor de marathon van de volgende dag.
We hebben de eerste dag 35 honden geholpen. Mevrouw Damla en de heer Ufuk van “Bir Damla Yasam” hadden niet verwacht dat wij zo snel zouden werken, dus hadden ze om te beginnen maar 35 honden gevangen. De volgende dagen werden honden achter elkaar door gevangen en gesteriliseerd. In de tussentijd brachten een aantal inwoners van de stad ook honden voor castratie. Op deze manier hebben we tot en met 30 augustus in totaal 203 honden geholpen. Alle honden werden na gecastreerd, gevaccineerd, tegen vlooien, wormen en teken behandeld, en voorzien van een oormerk te zijn, teruggebracht naar hun eigen territorium
Net als alle andere steden in Turkije had Bitlis te maken met een echt zwerfhonden probleem,. Ik denk dat we met dit project twee belangrijke doelen hebben bereikt; ten eerste natuurlijk de castratie van honden, en ten tweede, minstens zo belangrijk, is er een reuzenstap vooruit gemaakt op het gebied van de bewustwording van de mensen met betrekking tot het zwerfhondenprobleem en de oplossing. Veel mensen waren geïnteresseerd in het doel van het project. Het onderwerp was compleet nieuw voor hen. Toch accepteerden zij de noodzaak van Catch, Neuter and Release zonder enig bezwaar. Ik ben van mening dat als gevolg van de publieke betrokkenheid, het onderwerp niet snel zal worden vergeten. We hebben ook geprobeerd mensen bewust te maken van het feit dat honden levende wezens zijn die de bescherming van de mens nodig hebben.
Ik wil mijn dankbaarheid als eerste uitspreken naar ActieZwerfhonden voor de financiering van alle uitgaven van het project, daarnaast SHKD en “Bir Damla Yasam” voor hun aanwezigheid zodat het project echt kon slagen.
Murat BEKHAN

De campagne in Bitlis heeft 8000 euro gekost.

10 december

Uit het contact met dr. Damla Yasam blijk dat de huishonden in Bitlis maar nestjes blijven krijgen en dat de teven uit deze nestjes eenvoudigweg op straat gedumpt worden.

Er is een nieuwe gemeentelijke dierenarts en die is wel bereid honden te steriliseren, maar kan dit niet…

ActieZwerfhonden zal er op toezien dat op zeer korte termijn één van “onze” artsen weer naar Bitlis afreist om de zorgen dat de dieren die aan sterilisatie toe zijn, gesteriliseerd worden en de nieuwe dierenarts getraind.

De mensen van “A Drop of Life” zullen zich inzetten om de bevolking nog meer te doordringen van de noodzaak van sterilisatie en het afkeurenswaardige van honden dumpen.

 

Dr. Damla schreef:

“Tot voor twee jaar was Bitlis een stad waar de rechten van dieren ernstig werden geschonden. Heden ten dage hebben wij, met de hulp van het SHKD en Stichting ActieZwerfhonden een bewustwoording omtrent dierenwelzijn tot stand gebracht in zowel het geweten van de bevolking als in de benadering door de overheid.

Als we deze steun niet van jullie gekregen hadden zou er nog niets veranderd zijn,

Van 13 tot 15 mei wordt Haytap’s jaarlijkse congres in Bitlis gehouden. Wij zouden ons zeer vereerd voelen als Linda en Robert het congres zouden willen bijwonen.

Ik hoop dat ze ons hart niet zullen breken door niet te komen.

Lieve groeten,

Damla Sahin

 

15 mei

Bilge Okay, bestuurslid van het SHKD heeft Bitlis bezocht en schreef ons de vogende impressie:

Ik ben net terug uit Bitlis waar ik de laatste dag van de sterilisatiecampagne heb bijgewoond en naar de Haytap conferentie ben geweest die dit jaar in Bitlis gehouden werd.

Helemaal zeker van het aantal gesteriliseerde dieren ben ik niet, maar ik dacht dat het rond de 147 ligt. Damla- de vrijwilligster in Bitlis- heeft het precieze aantal en zal daarover morgen berichten. De details en de exacte aantallen gecastreerde dieren laat ik dus even rusten. Wel wil ik jullie mijn impressie van Bitlis geven en mijn ideeën over sterilisatiecampagnes in Oost Turkije.

Zowel de cultuur als het klimaat in oost Turkije zijn compleet anders dan in Istanbul. Het is een echte mannen wereld, je ziet weinig vrouwen op straat. De mensen zijn meer religieus dan wij in het Westen van Turkije- de meeste vrouwen dragen ook nog traditionele kleding die hen helemaal bedekt. Er is een groot vooroordeel over honden. Wij spraken met een man die ons vertelde dat honden als onrein worden gezien; niet alleen het aanraken van een hond is onrein, maar het is ook onrein als de hond slechts je kleding of eigendommen heeft aangeraakt.

Toch zijn er mensen die dieren in hun tuin houden. Bij het restaurant waar wij aten bijvoorbeeld werden twee honden in de tuin gehouden. De honden liepen er vrij rond en lagen niet, zoals in Istanbul meestal het geval is, aan de ketting.

Vanwege de barre winterse omstandigheden leven er niet veel honden op straat.

De mensen van Haytap die uit alle delen van Turkije naar Bitlis gekomen waren voor de conferentie werden hartelijk welkom geheten door de burgemeester en de gouverneur. Door de hele stad hingen posters en billboards van Haytap. Zeker de posters met religieuze teksten over dierenmishandeling zullen in deze regio van invloed zijn. De burgemeester die ook een toespraak hield op de conferentie, benadrukte dat het in een stad waar de meerderheid van de inwoners tot het Shoefisme behoort, moeilijk is een budget te krijgen voor het welzijn van de honden. De plaatselijke pers had hem al streng bekritiseerd. Toch heeft hij een asiel laten bouwen, een dierenarts aangenomen om de (zwerf)honden te steriliseren en wil hij dat de gesteriliseerde honden weer teruggeplaatst worden in hun territorium.

17 mei 2011

Tijdens deze tweede campagne zijn er 173 honden en 3 katten gesteriliseerd, gevaccineerd tegen parasieten behandeld.

Onze dank gaat uit naar Vier Pfoten en Louis Vuitton die deze campagne mede mogelijk gemaakt hebben.

 
Februari 2013
In Bitlis gaat het helemaal goed komen!

Iedere week gaat para veterinair Omer Atis (voormalig SHKD) een dag naar Bitlis om daar, samen met de door ons tijdens een campagne opgeleide gemeentelijke dierenarts, zwerfhonden te steriliseren!