Ayvalik 2013/2014/2015/2016

Ayvalik actie

Ayvalik flyer

Foto’s Ayvalik

Rapport Ayvalik 2013-2015

update januari 2016 zie onder
In 2013, 2014, 2015 gesteriliseerd: Cunda 1274 katten en 163 honden, Ayvalik 1752 honden.

Hoe het begon
Ayvalik is een plaats aan de andere kant van de brug die het eiland Cunda met het vaste land van Turkije verbindt.
Toen ons Turkse team in Cunda bezig was kregen we het verzoek ook in Ayvalik te komen steriliseren.
In Ayvalik wachtten zo’n 75 honden in het asiel tot ze eindelijk gesteriliseerd en weer teruggeplaatst zouden  worden.

Aansluitend aan de kattencampagne in Cunda heeft het team 100 honden in Ayvalik gesteriliseerd. 75 wachtenden uit het asiel en nog 25 honden die los op staat liepen.
In Ayvalik en omgeving ( een cirkel van 15 km. vanuit het centrum van de stad) liepen volgens onze telling zo’n 1200 niet gesteriliseerde honden rond.

Het jaar 2014 heeft ActieZwerfhonden gebruikt om zoveel mogelijk van deze honden te steriliseren.
Samen met Cunda zal dit het bewijs worden dat het vangen, steriliseren en weer op de vindplaats vrijlaten van zwerfhonden echt werkt en een eind maakt aan zwerfdierenoverpopulatie.
Het is al bewezen en wordt in veel landen toegepast. Met dit project zullen wij de Turkse overheid en bevolking laten zien dat het ook in Turkije werkt.
Er moeten een eind komen aan het doden, opsluiten of dumpen van zwerfhonden!

Rekening houdend met de capaciteit aan artsen, hondenvangers, vrijwilligers en de ruimte waar de honden gedurende de nazorg periode konden verblijven, zijn we uitgegaan van 8 campagnes waarin iedere keer 150 (100 teefjes en 50 reuen) honden gesteriliseerd zouden worden. Dit betekende dat er gedurende 8 maanden, 1 x per maand een sterilisatiecampagne plaats zou vinden.

Voor het jaar 2014 hebben we Gulnihal Balci, die als vrijwilligster in Cunda de campagnes had gecoördineerd, in dienst genomen om het vangen, de voor – en nazorg en het reilen en zeilen in het asiel te coördineren.
In de maanden dat er niet gesteriliseerd is heeft zij een educatieproject opgezet en de leerlingen van de middelbare scholen in Ayvalik alles verteld over dierenwelzijn, dierenrecht, de zwerfhondenproblematiek en over het vangen, steriliseren en weer terugplaatsen van de honden.

In eerste instantie werden de kosten van het project geschat op 40.000 euro.
Met de burgemeester van Ayvalik is een verdrag ondertekend waarin hij toezegde te zorgen voor water, voer en elektriciteit in het asiel voor zowel de vaste bewoners als de honden die op sterilisatie wachtten. Hij zou een auto en mankracht leveren om de honden te vangen en weer terug te plaatsen en de gemeente Ayvalik zegde toe de zwerfhonden niet meer te zullen doden, of vangen om ze vervolgens elders te dumpen of in het asiel op te sluiten.
Wij hebben een flyer laten drukken die op grote schaal in de gemeente Ayvalik is verspreid om de bevolking op de hoogte te stellen van het project en gratis sterilisatie van hun honden aan te bieden.

Hoe het verder ging

Maart 2014
304 honden gesteriliseerd.
In maart 2014 heeft de eerste sterilisatieronde plaats gevonden
Van de teefjes bleek een groot aantal drachtig te zijn. Het steriliseren van drachtige teven kost meer tijd en dus heeft Murat een extra dierenarts laten komen om te helpen bij de operaties. 30 van de geopereerde honden waren rond een maand of 4 jong. Deze dieren zijn een maand in het asiel verzorgd om op krachten te komen alvorens ze teruggeplaatst zijn in hun territorium. 33 honden zijn door inwoners van Ayvalik gebracht voor sterilisatie en ook weer opgehaald. De overige honden zijn gevangen in een straal van 3 km. vanuit het centrum van Ayvalik en zijn daar ook weer teruggeplaatst.
Er is ook een moeder met pups opgenomen; zonder entingen en wat bijvoeding hebben de pups geen overlevingskans en zullen ze moeten lijden. In het asiel zijn ze, samen met de moeder, verzorgd en toen ze sterk genoeg waren weer teruggebracht naar de plaats waar ze gevonden zijn.

april 2014
150 honden gesteriliseerd.
Helaas is één hond vlak na de operatie overleden en twee van de gevangen honden waren zo ziek dat euthanaseren het enige was dat nog voor de honden gedaan kon worden. De meeste teefjes waren zwanger.
Hiermee waren de makkelijk te vangen honden allemaal gesteriliseerd en begon de moeilijke klus van het vangen van de schuwe honden.

De toestand in het gemeentelijk asiel van Ayvalik was niet echt om over naar huis te schrijven. Er leefden 487 honden met een niet al te beste lichamelijk conditie. Met een donatie van Robert Smith is er voor 5 maanden een zeer kundige en ervaren para veterinair aangesteld die voor het lichamelijk welzijn van de honden heeft gezorgd.
Zoals in de meeste plaatsen in Turkije zijn ook hier de verzorgers in dienst van de gemeente, niet echt gemotiveerd in hun omgang met en zorg voor de dieren. Gulnihal had haar handen dan ook vol aan het coördineren en controleren van het vangen/verzorgen en terugplaatsen van de honden.

Mei 2014
150 honden gesteriliseerd.
ActieZwerfhonden heeft een mail ontvangen van een Duitse dame uit Ayvalik die vertelde heel blij te zijn met de sterilisatiecampagne. Ze had op FB gelezen dat er geen droogvoer meer in het asiel was en heeft geld opgehaald en uiteindelijk 15 zakken droogvoer gebracht! Ze gaat door met geld inzamelen en zal onze flyers gaan verspreiden!

De burgemeester van Ayvalik is naar ons werk wezen kijken en erkent het belang van het steriliseren van de honden.
Er zijn medicijnen tegen schurft gekomen zodat de honden uit het asiel eindelijk behandeld konden worden! Murat de dierenarts heeft tijd vrijgemaakt om Murat de para veterinair enkele vaardigheden bij te brengen die hard nodig zijn bij de behandeling van de asielhonden.
Dit zijn eigenlijk de “grote boosdoeners”, lieve honden die door een goed bedoelend iemand gevoed worden, op straat zwerven en niet geënt of gesteriliseerd worden. De honden zijn in goede conditie, krijgen dus makkelijk pups en hebben ook de kracht om de pups groot te brengen, vaak met hulp van de “verzorger” en laten dus weer het aantal zwerfhonden toenemen.

juni 2014
179 honden gesteriliseerd.
Voor de campagne van juni hebben we een hondenvangteam in moeten huren. Het hondenvangteam heeft een aantal dagen volop gedraaid en 160 honden gevangen.
Na vijf dagen is er weer begonnen met het terugplaatsen van de honden.
Eind juni is het hondenvangteam weer naar Ayvalik afgereisd om de laatste honden te vangen die nog voor de zomerstop gesteriliseerd zijn.

De gemeente is begonnen met het renoveren van het asiel! En zorgt regelmatig voor droogvoer. Speciaal droogvoer voor de zieke en herstellende honden wordt betaald uit donaties van mensen uit Ayvalik en omgeving.
Moederhonden met pups worden niet meer in het asiel opgenomen. Een oudere “kliniek” is weer in gebruik genomen. Dit keer als plaats waar Duitse en Turkse vrijwilligers zich om de moederhonden met pups bekommeren. Helaas een ongelijke strijd, ook met veel liefde van vrijwilligers redt het merendeel van de pups het niet.

Para veterinair Murat en Gulnihal zijn ook gestart met het educatie project. In Ayvalik zijn 10 basisscholen, 6 middelbare scholen en een privé school. Alle leerlingen zullen les krijgen in het verantwoord huisdierenbezit/respect voor dieren/het oplossen van de zwerfhondenproblematiek. Daarnaast zijn Murat en Gulnihal ook druk met het bezoeken van de omliggende dorpen om de dialoog met de volwassen bevolking aan te gaan en het aantal te steriliseren honden meer exact vast te stellen.

augustus 2014
3 Maal per week is Gulnihal er op uit gegaan om honden te vangen. Onder de gevangen honden waren 23 pups zo ziek dat ze het niet gered hebben. Dit is één van de redenen dat we alle honden willen steriliseren; op straat geboren pups zijn gedoemd te lijden en te sterven.
In Augustus was het erg warm in Ayvalik en de toeristen en bezitters van een tweede huis verbleven in grote getalen in de stad en haar omgeving.

Na de verkiezingen zijn er nieuwe stadsgrenzen vast gesteld. Heeft de “nieuwe” gemeente Ayvalik normaal 65.000 inwoners, in de zomer zijn het er 250.000.
Jammer genoeg brengen die zomer bewoners ook weer nieuwe, niet gesteriliseerde honden mee. In het stadscentrum waar, na eerdere sterilisatierondes, alleen nog gesteriliseerde honden leefden lopen nu weer vruchtbare teefjes rond. We hadden hier rekening mee gehouden, maar toch blijft het harde bewijs dat mensen zomaar honden op straat achterlaten confronterend.

Er waren in augustus ongeveer 10 moederhonden met pups. Met omwonenden is de afspraak gemaakt dat de moederhonden kort voor aanvang van de sterilisaties opgehaald zouden worden en dat de omwonenden zich gedurende de afwezigheid van de moederhond om de pups zouden bekommeren.

Inmiddels zijn er goede afspraken met de gemeente gemaakt; de gemeente zorgt voor medicijnen voor de zieke honden en voor droogvoer. Verder heeft de gemeente een contract afgesloten met een privé dierenkliniek voor operaties en behandeling van de ernstig zieke honden.

Sinds kort komt er elke zondag een groep dierenvrienden naar het asiel. Ze brengen voer, yoghurt en melk voor de zwakke honden.

Sinds ActieZwerfhonden Gulnihal als asielmanager heeft aangesteld worden ook de doodzieke honden niet aan hun lot overgelaten maar uit hun lijden verlost.

Onze flyer over de sterilisatiecampagne is op grote schaal in Ayvalik verspreid en in het centrum van Ayvalik hangt een groot digitaal projectiescherm. Gulnihal heeft voor elkaar gekregen dat de flyer over de sterilisatiecampagne in Ayvalik gedurende een aantal weken kosteloos dagelijks op dit scherm vertoond werd.

10 Honden uit het asiel hebben een nieuwe baas gevonden. Gulnihal controleert regelmatig of ze goede verzorging krijgen.

September 2014
166 honden gesteriliseerd.
Murat werd geassisteerd door dierenartsen Necdet, Seher en een plaatselijke dierenarts. En door para-veterinair Murat, Gulnihal en Yildiz en door zijn eigen moeder! Geweldig zoals die achter het werk van haar zoon staat!
Jammer genoeg is er één hond kort na de sterilisatie overleden. Naast de sterilisaties heeft Murat bij twee honden uit het asiel een poot geamputeerd; honden zijn gelukkiger op 3 benen dan op 4 waarvan er 1 pijn doet/niet functioneert. In het totaal zijn er een tiental gehandicapte honden. Gaandeweg zal er gekeken worden wat er voor die honden gedaan kan worden.

November 2014
152 honden gesterliseerd.
Murat werd geassisteerd door de artsen Necdet en Seher en door Huseyin, Gulnihal, Yilmaz en zo ontzettend geweldig, weer de moeder van Murat.

Via  Skype ben ik getuige geweest van de sterilisaties; fijn om te zien dat er ondanks het grote aantal honden dat er gesteriliseerd moet worden, rustig en aandachtig gewerkt wordt. Onvoorstelbaar dat er door zo’n kleine incisie gesteriliseerd kan worden en dat de artsen zonder in de buik te kunnen kijken, precies de eierstokken en de baarmoeder kunnen vinden. Door deze “sleutelgat techniek” is de operatie voor de honden minder belastend en is het risico op infecties kleiner.
Gedurende deze ronde is er een dierenarts uit Erdek getraind.

Net weer een Skype bezoek gebracht aan Ayvalik. Ontroerend om te zien met hoeveel zorg en liefde iedere hond omringd wordt.  De honden worden de operatiekamer binnen gebracht en verdoofd. Tijdens het in slaap vallen wordt het diertje geaaid en gerust gesteld. Dan wordt een oormerk aangebracht (herkenning gesteriliseerde hond), een tattoo gezet (extra identificatie), de ogen worden gedruppeld (anders drogen de ogen tijdens de narcose uit) het dier wordt gevaccineerd tegen hondsdolheid en krijgt een antibiotica injectie. Het operatie gebied wordt geschoren en met jodium behandeld. Dan wordt er geopereerd en als afsluiting krijgen de dieren nog een langwerkende sterke pijnstiller. Dan worden ze naar het asiel gebracht waar ze een paar dagen blijven tot ze volledig hersteld zijn.

December 2014
157 honden gesteriliseerd.
Dit brengt het aantal gesteriliseerde honden in 2014 op 1206.
Superlatieven gaan mij altijd wat moeilijk af maar dit is toch een prestatie waar we trots op mogen zijn!
Stilzitten en achterover leunen was er echter nog niet bij….

In principe was “the breaking point” bereikt. Het percentage gesteriliseerde dieren is nu hoog genoeg om een vermindering van het aantal dieren te krijgen; er zullen meer honden een natuurlijke dood sterven dan dat er pups geboren zullen worden. Uit mededogen met de dieren zijn we echter verder gegaan.

Januari 2015
201 honden gesteriliseerd.
In Ayvalik is een grote vuilstortplaats waar meer dan 200 honden leven. Honden die elders geen voer kunnen vinden trekken daar deze plek. Het leven is er hard, te veel honden op een te klein oppervlak met alle gevolgen van dien; honden vechten om voedsel, schuilplaatsen en leefruimte en de reuen om de loopse teven. Alles wat maar enigszins eetbaar lijkt wordt opgegeten met het gevolg dat veel dieren voedselvergiftiging hebben. Nu de dieren gesteriliseerd zijn zullen in ieder geval de vechtpartijen om de loopse teven stoppen en zullen de teefjes zich kunnen concentreren op hun eigen welzijn in plaats van al hun krachten op te gebruiken tijdens weer een dracht en voor het grootbrengen van pups. En natuurlijk zal het aantal honden afnemen als er geen pups meer geboren worden en er door onze eerdere sterilisaties ook geen vruchtbare honden uit de omgeving meer naar de vuilstortplaats komen. Kortom het welzijn van de honden is enorm verbeterd.

Een team getrainde hondenvangers heeft de extreem schuwe honden gevangen. Hierbij zijn zij geholpen door een aantal Syrische en Koerdische vluchtelingen die ook op de vuilstortplaats leven. Zij hebben hier een kleine vergoeding voor ontvangen die ook voor hen het leven iets dragelijker zal maken.

Maart 2015
154 honden gesteriliseerd.
In maart zijn we weer naar Ayvalik afgereisd om de zwerfhonden populatie in Ayvalik en de zwerfkatten en –hondenpopulatie van Cunda ook daadwerkelijk onder controle te houden; nieuw gedumpte of geboren dieren en dieren die eerder de dans ontsprongen zijn alsnog geholpen..
Alles niet alleen voor de honden en katten in Ayvalik en Cunda, maar door de voorbeeld functie die van dit project uitgaat, voor alle dieren in Turkije en ja ook buiten Turkije.

Internet wordt overspoeld met trieste beelden van zwerfdierenleed. Asielen zijn overvol en dieren leven onder erbarmelijke omstandigheden. Dieren op straat worden gedood en opgejaagd. De enige manier om een eind aan al dit lijden te maken is de problematiek bij de wortel aan te pakken in het land waar het leed is. Alleen maar constateren dat er dierenleed is of een enkele hond redden is niet de oplossing. De moed opgeven bij het zien van zoveel leed ook niet. ActieZwerfhonden blijft op een positieve, structurele manier aan de oplossing van het zwerfdierenleed werken

Gulnihal heeft weer een les gegeven op een lyceum in Ayvalik. De leerlingen waren enthousiast.

Ook tijdens deze maart campagne zijn er een aantal drachtige teefjes gesteriliseerd. Dit is een voor de dierenarts zware ingreep; zijn verstand zegt hem dat de moeder betere overlevingskansen heeft zonder pups en dat het leven van de nu nog ongeboren pups een lijdensweg zal worden, maar het zijn mensen met gevoel, die met heel hun hart het beste voor de dieren willen en het liefst alle dieren een lang, gezond en gelukkig leven zouden willen geven.

Mei 2015
151 honden gesteriliseerd.
Het aantal/percentage gesteriliseerde honden in Ayvalik is inmiddels hoog genoeg om het aantal zwerfhonden langs natuurlijke weg te laten afnemen en de sterilisatieronde van maart was een “onderhoudscampagne” om de populatie onder controle te houden. Volgens de bevindingen van eerdere grootschalige sterilisatiecampagnes zouden we nu in september pas weer naar Ayvalik hoeven te gaan voor de volgende “onderhoudsronde” , echter Ayvalik is een vakantie oord; eind mei zijn er duizenden Turken met hun honden naar hun vakantiehuizen gekomen. Veel van deze honden struinen niet gesteriliseerd door de straten van Ayvalik ze zullen vervolgens in september al dan niet zwanger met of zonder nest in Ayvalik achter gelaten worden.

Om deze reden zijn we afgeweken van de twee “onderhouds rondes” per jaar die normaal bij het onder controle houden van een zwerfhondenpopultie worden aangehouden maar zijn we eind mei weer teruggegaan om zoveel honden te steriliseren voor de toeristen met hun veelal niet gesteriliseerde honden kwamen.

Van twee honden is de staart geamputeerd en van één een poot. Bij één hond is een oog verwijderd, een hond is geholpen aan een hernia en bij een hond is een tumor op de borst verwijderd. Wat zullen deze honden zich beter voelen nu de oorzaak van hun pijn weggenomen is. De gemeentelijke dierenarts is niet gekomen om mee te werken….ik vraag me af voor welk werk de gemeente haar salaris betaald.

Dierenarts Murat heeft met een super vaardige hondenvanger het gebied bezocht; de man kan aan de vorm van het lijf van een teef zien of ze gesteriliseerd is of niet. Er blijken nog zo’n 60 niet gesteriliseerde teefjes op de vuilstortplaats te leven.

Overigens  is het wel duidelijk dat honden van elders in Ayvalik gedumpt worden. Waarschijnlijk door gemeentes die denken zo goedkoop  van hun zwerfhonden af te komen. Ze begrijpen niet dat door het draagkracht principe hun gemeentes nooit vrij van zwerfdieren zullen worden zonder het gebied op te vullen met gesteriliseerde honden.
Wij zetten in ieder geval door voor het welzijn van de honden in Ayvalik en om van Ayvalik een voorbeeld voor Turkije te maken.

De volgende campagne staat gepland voor 11 oktober.

Oktober 2015.
Wat er gaande is weten we niet maar opeens horen wij via, via, dat de gemeente Ayvalik ons niet langer toestaat de zwerfhonden te steriliseren. Allerlei gesprekken hebben geen duidelijkheid gebracht. Het is toch te gek, nu hebben we het geld om het probleem op te lossen, een dierenarts die ons werk voort kan zetten en nu zouden we de klus niet af mogen maken. Op allerlei manieren en via allerlei kanalen proberen we e.e.a. tot een goed eind te brengen en ondertussen zijn we voorbereidingen aan het treffen voor een sterilisatiecampagne in een andere plaats.

Januari 2016
Vanwege de problemen met de gemeente hebben we besloten niet stil te blijven zitten maar elders een campagne te starten. Zodra er in Ayvalik toch nog een akkoord bereikt wordt zullen we daar zo snel mogelijk weer aan de slag gaan.