Tepecik

update 5-2-2018

Tepecik is een klein dorp dat 4 km. van Tavsanli verwijderd ligt.

Er zijn meer dan 10 kippen slachthuizen en de zwerfhonden voeden zich met de resten die gewoon het land in gegooid worden.

De zwerfhonden hebben ruim te eten en vermenigvuldigen zich op een verschrikkelijk snelle manier.

Er schijnen toch veel magere en zieke honden te zijn.

Tepecik is eigenlijk de “leverancier” van de honden in Tavsanli.

Murat heeft samen met de manager van Tavsanli een bezoek gebracht aan de burgemeester van Tepecik om hem alles over vangen, steriliseren en terugplaatsen uit te leggen.

Tot nu to ving de gemeente de honden om ze elders te dumpen.

Murat kreeg het idee dat de burgemeester begreep waar het allemaal om draait en bereid is om mee te werken aan het steriliseren en terugplaatsen in het territorium van de honden.

De burgemeester van Tepecik  zal contact op nemen met de burgemeester van Tasvanli en hem om hulp vragen. Tepecik is zo’n kleine plaats dat ze niet genoeg mensen hebben om de honden te vangen, verzorgen en terug te plaatsen. Als de burgemeester van Tavsanli wil helpen door personeel ter beschikking te stellen zullen we de volgende campagne bij de bron, Tepecik, starten en naar Tasvanli toewerken.

5-2-2018

De burgemeesters van Tavsanli en Tepecik zijn mondeling overeen gekomen dat personeel van Tavsanli zal helpen bij de sterilisatie van de Tepecik honden en dat de gemeente Tepecik zal trachten het slachtafval op een andere manier te verwerken zodat de honden niet blijven eten en baren net zo lang totdat het afval op is en de honden naar de stad Tavsanli trekken en op zoek naar eten en voor veel overlast zorgen. Beter is het de etensbron weg te halen en  de dieren te steriliseren.

3 februari is ons team naar Tavsanli vertrokken, waar de gevangen honden al op hen zaten te wachten. 4 februari aan het eind van de middag waren  er 183 honden gesteriliseerd3 februari is ons team naar Tavsanli vertrokken, waar de gevangen honden al op hen zaten te wachten. 4 februari aan het eind van de middag waren  er 183 honden gesteriliseerd.

2017-11-16