Berichten uit Turkije

Verwaarlozing, vergiftiging en misbruik het leven van alledag voor de honden in Turkije.
Sinds 3 juli 2004 heeft Turkije een dierenbeschermingswet aangenomen hetgeen een grote stap voorwaarts is. Echter, op heel veel plaatsen wordt de wet niet uitgevoerd en niet gehandhaafd.

Door de EU en de internationale dierenbeschermingorganisaties worden nauwelijks pogingen ondernomen  de  situatie te verbeteren. De EU stelt dat zwerfhondenproblematiek op nationaal niveau opgelost dient te worden en dat inmenging van de EU ongewenst is. De verschillende internationale organisaties hebben geen idee van de omvang van de problematiek of hebben andere prioriteiten.

Onze site wordt ook door kinderen bezocht daarom hebben wij gemeend de schokkende foto’s van de harde realiteit onder een aparte link geplaatst. Bij de afzonderlijke pagina’s wordt deze link vermeld.