Nuttige links

Zoals bij elke religie, bestaan er ook binnen de Islam diverse stromingen. Hierdoor is het ondoenlijk om hier artikelen te plaatsen die aan al deze stromingen recht doen. Maar we willen ook niet slechts een van de diverse stromingen binnen de Islam hier een plaats geven. Vandaar dat we gemeend hebben om hier diverse links te moeten plaatsen die onderwerpen zoals bijvoorbeeld “Islam en dierenwelzijn”, Islam en vegetarisme” of “Islam en vivisectie” behandelen. Deze artikelen kunnen dus vanuit de diverse stromingen geschreven zijn en zijn bedoeld om informatie over de diverse onderwerpen te verschaffen. Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling om een bepaalde stroming meer te benadrukken dan een andere en de inhoud van de artikelen geven niet noodzakelijkerwijs onze mening weer.