Rabiës (hondsdolheid)

Naast allerlei (religieuze) misvattingen en een gebrek aan correcte informatie zijn onwetendheid en een ongegronde angst voor honden vaak ook een reden waarom zwerfhonden gedood en/of mishandeld worden. Vooral de angst voor rabiës is in Turkije diep geworteld. Echter, angst is een slechte raadgever en angst mag nooit een reden zijn om een levend wezen te doden of te mishandelen.

De WHO (World Health Organisation) publiceerde de navolgende gegevens over rabiës in Turkije.

(klik op de thumbnails voor een vergroting)

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat rabiës inderdaad nog voorkomt in Turkije en dat er inderdaad met rabiës besmette honden zijn aangetroffen.

Echter het aantal besmette honden, afgezet tegen het aantal (zwerf)honden, is zo gering dat de grote angst voor besmetting ongegrond is.

Ter vergelijking  een tabel van rabiës in Europa 1ste kwartaal 2004

Wat is rabiës:

Rabiës is een virusziekte overgebracht via het speeksel van besmette dieren. De grootste overbrenger van het virus is momenteel de vleermuis. Het virus tast het zenuwstelsel aan wat verlamming en uiteindelijk de dood tot gevolg kan hebben. Een dier kan al drager van het virus zijn voordat het symptomen van de ziekte vertoont. Het virus kan alleen in de actieve fase, dus als het dier al symptomen vertoond, overgebracht worden.

Symptomen zijn

– overmatige speekselvorming

– gedragsveranderingen

– verlammingen

Over het algemeen worden de zwerfhonden die gevangen worden tijdens Neuter & Release campagnes tegen rabiës gevaccineerd alvorens zij worden teruggeplaatst. Een reden temeer om over te gaan tot Neuter & Release.

Het inenten van huisdieren tegen Rabiës is in landen waar het virus nog voorkomt is noodzakelijk. Ook de zwerfdieren dienen gevaccineerd te worden, daar dit de enige methode is om rabiës uit te roeien onder de (zwerf)honden populatie en dus de mens ook te beschermen tegen besmetting. Ook al komt rabiës het meest voor onder dieren die in de natuur leven, het is aan te raden alle honden tegen Rabiës in te enten zodat zij, als zij in aanraking komen met bijv. een besmette vos of vleermuis, niet besmet kunnen worden en dus ook het virus niet op de mens kunnen overbrengen. Vaccineren is dus de enige methode om een rabiës vrije (zwerf)honden populatie te krijgen.

Voor mensen is genezing is mogelijk zolang het virus de zenuwbanen nog niet bereikt heeft; mocht u dus gebeten zijn door een dier waarvan het vermoeden bestaat dat het besmet is met het rabiësvirus ga dan onmiddellijk voor behandeling naar een arts.