Neuter and Return

Het S.H.K.D. en ActieZwerfhonden werken zoveel mogelijk volgens het wereldwijd door dierenbeschermingsorganisaties (bijv.WSPA) en maatschappelijke welzijnsorganisaties (bijv.WHO) ondersteunde principe van Neuter and Return wat vrij vertaald betekent steriliseren en terugplaaatsen.

De opzet is dat zwerfhonden gevangen worden, vervolgens gesteriliseerd/gecastreerd, ontwormd, van vlooien ontdaan, geënt en indien nodig verder medisch verzorgd worden en vervolgens weer teruggebracht worden naar de plek waar ze vandaan komen, voorzien van een geel oormerk of een rode halsband zodat iedereen kan zien dat deze hond “geholpen” is.

Wetenschappelijk bewezen is dat dit de enige manier is om het aantal zwerfhonden op de lange termijn permanent te doen afnemen.

Het zomaar van de straat meenemen en herplaatsen van zwerfhonden of het vergiftigen of opsluiten van honden zorgt niet voor een vermindering van het aantal zwerfhonden.

Het aantal honden past zich namelijk aan de omgeving aan; worden er honden gedood of weggehaald dan worden de overlevingskansen voor de achtergebleven honden beter, de niet gesteriliseerde teefjes zullen vaker gedekt worden en grotere nesten werpen en de overlevingskansen van deze pups zullen beter zijn.

Door onwetendheid en onwil van de Turkse bevolking en overheid zijn nog lang niet alle zwerfhonden gesteriliseerd  en vinden er nog steeds vergiftigingsacties plaats. Ook worden nog steeds honden opgepakt  om hun leven in een gemeentelijk instelling, die de naam asiel eigenlijk niet eens mag dragen, te slijten.

Op de links in het menu How to solve en Solving the problem treft u alle gegevens aan over het project Neuter and release dat het S.H.K.D. in 2001 ontwikkeld heeft voor en voorgesteld heeft aan de stad Istanbul als oplossing voor de zwerfhondenproblematiek.

Katten vragen om sterilisatie:) klik hier