Lesprogramma’s

Het noemen van de verschillende lespakketten op deze pagina houdt geen oordeel over de inhoud van deze pakketten.

De Amerikaanse Society ter Voorkoming van Dierenmishandeling, ASPCA, (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) gelooft dat kinderen die leren om om dieren te geven en die leren respect op te brengen voor al wat leeft, ook veel meer respectvol tegenover elkaar zijn en opgroeien tot volwassenen met een mee- en invoelend vermogen. Daarom is de ASPCA gestart met een educatie programma ” Leer te geven om..op een humane manier.” Door dit programma wil men de waardering, de herkenning en het begrip voor dieren vergroten. In de catalogus zijn een veelvoud aan materialen te vinden die leraren, dierenbeschermers, bibliothecarissen, ouders en anderen kunnen gebruiken om kinderen te helpen een meer humane zienswijze te ontwikkelen en om ze te leren op een goede verantwoorde wijze met huisdieren om te gaan. Er zijn ook materialen beschikbaar voor oudere kinderen en volwassenen, inclusief video’s, huisdierenzorg gidsen en handleidingen voor dierenasiel medewerkers.

Voorts publiceert ASPCA ieder kwartaal een nieuwsbrief voor leerkrachten met een les-item (Engelstalig)
Share the World is een gratis les programma om leerlingen meer kennis over en begrip voor de dierenwereld te leren. (Engelstalig)
Het programma bevat onder meer een video, gemaakt i.s.m. PETA, waarvan de tekst o.a. in het Turks vertaald is. U kunt ook vragen om gratis toezending van een lespakket.

Op deze site een informatief pakket “Martelen is mensenwerk” waarin o.a. de relatie tussen dierenmishandeling en het martelen van mensen wordt besproken.

Lesprogramma’s over o.a. kettinghonden
heropvoedingsprogramma’s voor plegers (kinderen zowel als volwassenen) van dierenmishandeling