Trots

Trots en dankbaar is de stichting dat:

  • Zij in 2012 nummer 1 in de categorie natuur/milieu/dieren van de Goede Doelen Top 50 van het Dagblad Trouw stond.
  • Mevrouw Ria Bremer zoveel vertrouwen in de stichting heeft dat zij nog voor een aantal jaren als ambassadeur van ActieZwerfhonden heeft bijgetekend,
  • Er een goede samenwerking is met verschillende andere organisaties betrokken bij de zwerfhonden problematiek buiten Nederland.
  • Verschillende dierenmagazines, met name Hart voor Dieren regelmatig artikelen wijden aan het werk van ActieZwerfhonden. En ook E-magazines en internetsites over dieren meer en meer artikeltjes van ActieZwerfhonden plaatsen.
  • Last but not least is de stichting trots dat zij zich kan verheugen op een trouwe achterban donateurs, waaronder voormalige bestuursleden die nog steeds nauw bij de stichting betrokken zijn, het enthousiaste team vrijwilligers en alle vrijgevige sponsors die het werk van ActieZwerfhonden een warm hart toedragen!
  • trotss