Turkije

Met dank aan Isabel Steyaert voor het ter beschikking stellen van de foto’s op deze pagina.

Oppervlakte en inwoneraantal

Turkije heeft een oppervlakte van 779.452 km2. en is daarmee ruim 18 keer zo groot als Nederland, ruim 2 keer zo groot als Duitsland en ruim 3 keer zo groot als Groot-Brittannië.

Er wonen 70 miljoen mensen in Turkije en dat is ruim 4 keer zoveel als in Nederland, terwijl er in Duitsland 82,5 miljoen mensen wonen en in Groot-Brittannië 60,2 miljoen.

Van de bevolking woont 70% in de grote steden. In de hoofdstad Ankara wonen 2,94 miljoen mensen. Maar de stad met de meeste inwoners, is Istanbul. In 1990 vond de laatste officiële telling plaats en werden er 7,3 miljoen inwoners geteld. In 2004 wordt dit aantal geschat op 12 miljoen mensen. De stad is 5712 km2. Dat is 26 keer zo groot als Amsterdam, 6,5 keer Berlijn en bijna 4 keer zo groot als Londen.     

Over de ligging en de natuur
Turkije ligt voor het overgrote deel, 755.688 km2 in Azië op het Anatolisch schiereiland tussen de Middellandse Zee en de Zwarte
Zee. Een klein deel van Turkije, rond de grootste stad Istanbul, namelijk 23.764 km2 ligt in Europa. Turkije grenst in het westen aan Griekenland en Bulgarije en
in het oosten aan Georgië, Armenië, Iran, Irak en Syrië.

Grote delen van Turkije zijn onherbergzaam; ze bestaan uit steppen, bergen en wouden. De bruine beer, de wolf, het wilde
zwijn en de panter komen hier en daar nog voor. Voor de vogelwereld is Turkije een belangrijke passeerplaats tijdens de trek; de Bosporus is bekend om de grote standplaats van trekvogels in herfst en voorjaar.

Over de staatsvorm, het geloof, de bevolking en de hervormingen
De republiek Turkije zoals wij die nu kennen, werd gesticht op 29 oktober 1923, met Mustafa Kemal Atatürk als eerste president. Het land is een parlementaire democratie, in theorie dus net als Nederland, met als staatshoofd president Sezer.

Meer dan 99% van de bevolking is Islamitisch.
Hoewel er in alle uithoeken van het land scholen zijn, is het analfabetisme nog hoog. Om het analfabetisme terug te dringen heeft de regering in 1997 de leerplicht verlengd van vijf jaar naar acht jaar (In Nederland ben je leerplichtig van je 4de tot je 18de jaar).

Turkije heeft de afgelopen jaren veel hervormingen doorgevoerd om tot de EU toegelaten te kunnen worden. De doodstraf in vredestijd werd afgeschaft, de Koerdische minderheid van de bevolking kreeg meer rechten(waaronder het recht om Koerdisch te spreken), de politie kwam onder strengere controle te staan en er kwam meer vrijheid van meningsuiting en drukpers. Op 1 januari 2002 werden vrouwen en mannen voor de wet gelijk.

Turkije en de EU
Binnen de EU zijn de lidstaten verdeeld over toetreding van Turkije. De voorstanders zijn van mening dat het goed is voor de verspreiding van democratie, de mensenrechten en de economische groei die Turkije dan naar
verwachting door zal maken. Verder zijn zij bang dat bij weigering Turkije zich af kan keren van Europa en zich meer als Islamitisch of zelfs fundamenteel-islamitisch land zal gaan ontwikkelen. Een ander argument is dat Turkije historisch gezien altijd bij Europa heeft gehoord.

De tegenstanders zijn van mening dat het grote Turkije teveel invloed zal krijgen binnen de EU en daarmee over andere landen.
Ook vinden zij dat de toetreding veel geld gaat kosten omdat de Turken vergeleken met de rest van de EU arm zijn. Anderen geven aan dat een islamitisch land andere normen en waarden heeft. Ook het feit dat Turkije hoofdzakelijk in Azië ligt en daarmee geen Europees land is speelt een rol bij de meningsvorming
van de tegenstanders.

Op 17 december 2004 is door de regeringsleiders van Turkije en de EU besloten dat de besprekingen over de toetreding van Turkije tot de EU op 3 oktober 2005 zijn begonnen en nog steeds voortduren.

Video beelden en informatie over Turkije samengesteld door de Turkse Rotary club vindt u op:
http://www.goldenhorn-rotary.com/ercu/ERCU_FLASH_eng.html