Nationaal

Eisen aan het transport van honden katten en fretten

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/vraag-en-antwoord/mag-mijn-kat-fret-of-hond-mee-op-vakantie.html

 

Rariteiten binnen de wetgeving

Een levend dier is een consumptieartikel of te wel rariteiten binnen de wetgeving.
Op zowel Europees als nationaal niveau zijn de rechten van de koper van een dier beter geregeld. Vreemd is wel dat bijvoorbeeld de hond die u aanschaft, gezien wordt als een consumptieartikel. Er wordt totaal voorbij gegaan aan de emotionele waarde die het dier voor de baasjes heeft. Onderstaand de belangrijkste punten uit de nieuwe wetgeving. Als hierna over product gesproken wordt, wordt dus ook de door u aangeschafte hond/kat/cavia e.d. bedoeld.

Een defect aan het product
Als een product na aanschaf defect gaat, kan de koper de verkoper in bepaalde gevallen voor het defect aanspreken. Het moet wel gaan om een defect dat op het moment van aflevering aanwezig was, ook al openbaarde het defect zich pas later.

1. Openbaart zich binnen zes maanden na aanschaf een defect, dan wordt vermoed dat dit het gevolg is van een gebrek in het product, dat reeds bij aflevering bestond. De verkoper zal moeten aantonen dat hiervan geen sprake is. Deze regel geldt niet indien dat niet past bij het type product, zoals bijvoorbeeld bij bederfelijke levenswaren of feestballonnen.
2. De verkoper is eveneens aansprakelijk indien hij het uitblijven van het defect heeft gegarandeerd;
3. Zonder een dergelijke garantie gaat het om de vraag of de koper mocht verwachten dat het defect zich in deze periode zou kunnen openbaren. Het is dus zeker niet zo dat de verkoper voor elk defect kan worden aangesproken. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van tal van omstandigheden, zoals de aard van het product, bijvoorbeeld of het een merkartikel is, de prijs, de intensiteit van het gebruik en andere factoren. Van een goedkoop horloge mag bijvoorbeeld niet dezelfde levensduur worden verwacht als van een kostbaar horloge. Bovendien kan het defect veroorzaakt zijn door een verkeerd gebruik van het product door de koper.

Wat kan de koper eisen?
Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen die de koper daarvan mocht hebben, kan hij eisen:

1. dat de verkoper het ontbrekende alsnog levert;
2. dat het product wordt hersteld of vervangen;
3. dat de verkoper een gedeelte van de koopprijs terugbetaalt;
4. dat de koopovereenkomst wordt ontbonden

Het halen van uw juridisch gelijk kan een lange, ingewikkelde weg zijn.

Mocht u meer willen weten over het voeren van een procedure bij de rechtbank of hulp nodig hebben, dan kunt u een e-mail sturen aan zinloosgewelddieren.nl