Vraag om hulp

Vraag om hulp

Op dit moment liggen er twee aanvragen voor sterilisatiecampagnes; een vervolg campagne in Dalaman en een eerste campagne in Marmara Ereğlisi en Yeniçiftlik.

Wat Dalaman betreft zou het de laatste stap naar een structurele oplossing zijn. Zoals u weet is de gemeentelijke dierenarts Yavuz door ons team opgeleid en zal hij het steriliseren van de zwerfhonden voort zetten. Zo kort voor het vruchtbare seizoen is het voor hem echter ondoenlijk om voldoende zwerfhonden te steriliseren.

Als Necdet en Murat twee dagen gaan helpen en zo’n 100 van de overgebleven straat teefjes steriliseren, weten we zeker dat dierenarts Yavuz de situatie verder onder controle kan houden.

Vrijwilligers uit Marmara Ereğlisi and Yeniçiftlik hebben onze hulp al eerder ingeroepen, maar de voorzieningen en medewerking ter plaatse was van dien aard dat Murat besloten heeft niet te gaan voor aleer een aantal zaken verbeterd waren. Inmiddels hebben beide plaatsen een asiel en is er een op te leiden dierenarts in Marmara. In Yeniciftlik zouden 50 honden in het asiel gesteriliseerd moeten worden in Maramara gaat het om 70 honden die na sterilisatie weer teruggeplaatst worden op straat.

Een vers afgestudeerde dierenarts zal de campagne bijwonen en getraind worden in de sleutelgat techniek. De dierenarts Yakup genaamd heeft een baan gekregen als gemeentelijke dierenarts in Şanlıurfa en is vast van plan met de opgedane kennis de zwerfhonden aldaar te gaan sterilieren.

Dierenarts Berna, die ook in Dalaman heeft meegewerkt, zal ook helpen met de sterlisaties, zodat Murat tijd vrij kan maken voor de nodige educatie van de bevolking.

U ziet mooie, degelijke plannen die we zo graag willen verwezenlijken voor er weer pups geboren worden die nauwelijks overlevingskansen zullen hebben, en weer meer honden moeten lijden.

De twee campagnes samen gaan 7450euro kosten, in ons sterilisatiepotje zit op dit moment 6100euro.

Steunt u ons weer?

Iedere euro is meer dan welkom!!