Zwerfhonden conferentie

Zwerfhonden conferentie

28 september

Afgelopen zaterdag (24 september) werd de tweede Zwerfhonden conferentie, georganiseerd door Nathalie Klinge en Birgitta Machielsen, gehouden.
Zo’n 160 mensen die iets met buitenlandse zwerfhonden te maken hebben, hadden zich ingeschreven voor de conferentie.

Na ontvangst door Angelique van ’t Riet van AFP en een openingswoord van schrijfster Yvonne Kroonenberg, was de beurt aan
Rinus Gerlofsma, senior veterinair adviseur bij de Voedsel en Warenautoriteit. Rinus vertelde over de regels bij het transport van honden vanuit het buitenland naar Nederland. Ondanks dat de zich met herplaatsing bezig houdende stichtingen, regelmatig met deze transporten te maken hebben, vertelde hij toch een aantal nieuwe dingen.

Daarna gaf Lindy Poots van de Stichting Zwerfkatten Rijnmond een kijkje in de keuken. Oh zijn ze goed uitgerust! Hun opvang en materieel is iets waar we voor Turkije alleen maar van kunnen dromen, maar de werkwijze is hetzelfde; vangen, steriliseren en terugplaatsen. Jammer genoeg is de zorg voor de zwerfkatten niet in heel Nederland zo goed geregeld als in de regio Rijnmond. Wist u dat er in de regio Rijnmond 30.000, gelukkig veelal gesteriliseerde, zwerfkatten zijn?

De koffiepauze werd druk gebruikt voor hallo, leuk je weer te zien en ben jij nou het gezicht achter die naam? De buitenlandse hondenwereld is eigenlijk maar een klein wereldje! Weer even bijgepraat met Eefje van Me & My Dog, leuke meid, mooi magazine over honden. Overigens is het oktober/november nummer een aanrader: mooi artikel van AZ.

Al hoewel iedereen wel door wilde blijven kletsen waren we natuurlijk toch voor het serieuze werk gekomen en vol interesse werd er geluisterd naar de lezing van Jose Haeke.
José heeft flink wat opleidingen op het gebied van hondengedrag en gedragstherapie gevolgd en geeft les bij Tinley en Dogvision. Zij legde uit van welke factoren het welzijn van de hond afhankelijk is en daagde een ieder uit eens na te denken over het welzijn van zwerfhonden en asielhonden. Met name of het op een gepakt zitten in een asiel beter voor het welzijn van de hond was dan vrij op straat rond te lopen. Je vraagt je af waar de kans op ziek worden groter is; op straat of op je m2 ruimte in een overvol asiel.

Daarna kwam Robert Smith, oprichter van o.a. het SHKD, vertellen over zijn ervaringen met overheden in de Zuid-Europese landen. Samenvattend, gevoel voor dieren is er niet alleen gevoel voor de portemonnee en het gestructureerde en eerlijke dat in West-Europa gebruikelijk is, komt je in bijvoorbeeld Roemenië en Turkije nauwelijks tegen. Wat er door ambtenaren gezegd wordt hangt af van tegen wie ze het hebben. Wat er gedaan wordt hangt af van het financieel gewin van de betreffende ambtenaar.
Veel enthousiaste reacties kwamen er op zijn verhaal over de door hem opgezette open-asielen; een “asiel” zonder hekken op 70 hectare grond in Oradea/Roemenië, waar 450 niet plaatsbare honden een thuis hebben en het semi-open bos asiel in Istanbul (dat door AZ gesteund en mede gefinancierd wordt). De kosten zijn lager dan bij een regulier asiel, de honden zijn gelukkiger en gezonder, en het aantal vechtpartijen is gering. Bij iedere sterilisatiecampagne onder zwerfhonden, zijn er nu eenmaal honden die niet terug op straat kunnen. Voor deze honden zullen er asiels nodig blijven en zal ook het op kleine schaal herplaatsen van honden blijven bestaan. Voor de niet herplaatsbare honden die ook niet weer in hun territorium teruggeplaatst kunnen worden is een dergelijk open asiel DE oplossing.

Na lekkere broodjes waarbij zelfs aan de veganisten gedacht was, trakteerde Suze Steenbergen van Dierenopvang Bosnië ons op een stukje van de les die zij op lagere scholen in Bosnië geeft om de kinderen respect en liefde voor (zwerf) honden bij te brengen. Een dergelijke les kan geen kind onberoerd laten!

De laatste spreker was Henk van der Duim, oprichter van Social Crowd. Hij nam ons mee in de wereld van de Social Media. Eén ding werd mij duidelijk; we kunnen niet meer zonder Hyves, Facebook, Linkedin, Twitter en vele andere. ActieZwerfhonden mag zich gelukkig prijzen met “onze” Liesbeth Huiskamp die de social media voor ons beheert.

Tot slot kon een ieder deelnemen aan een ronde tafel gesprek over het onderwerp van zijn/haar keuze.

Het was een leuke, leerzame dag. Niet alleen voor mensen verbonden aan een stichting, maar eigenlijk gewoon voor iedereen die iets met (zwerf) dieren heeft!