AZ Nieuwsbrief

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Honden zoeken vrienden
Honden zoeken vrienden
logo-small

rekeningnummer 4011891 t.n.v. ActieZwerfhonden te Zonnemaire
IBAN NL62INGB0004011891 BIC / SWIFT-Code: INGBNL2A ING Bank-Amsterdam

Ayvalik

 In 2013, 2014, 2015 gesteriliseerd: Cunda 1274 katten en 163 honden, Ayvalik 1752 honden. 

Nieuws uit Ayvalik       Ayvalik op YouTube     Donateurs

DSC02901

Help dierenleed voorkomen

 Negeren? Doden? Gevangen zetten?

Of steriliseren?

Voorgaande jaren heeft ActieZwerfhonden veel ervaring opgedaan met het organiseren van sterilisatiecampagnes om zo het aantal zwerfhonden op humane wijze af te laten nemen. Dankzij de door de stichting gefinancierde sterilisatie campagnes onder leiding van dierenarts Murat Bekhan, is op veel plaatsen in Turkije het aantal zwerfhonden daadwerkelijk afgenomen.

Na de sterilisatie van 1000 katten op het eiland Cunda in 2013, was het in 2014 tijd voor een volgende stap, een grotere stap, een professionelere stap, een stap die, door de methodische werkwijze en wijze van documentatie alle zwerfhonden in Turkije zal gaan helpen. De campagne moet een handvat gaan vormen voor alle gemeentes in Turkije.

Het vangen, steriliseren en weer terugplaatsen van zwerfhonden is de enige structurele, humane en kosteneffectieve manier om een eind te maken aan zwerfhonden overbevolking. Onderzoek heeft aangetoond dat door minimaal 70% van de teefjes te steriliseren het aantal zwerfhonden aanzienlijk afneemt.

In tegenstelling tot steriliseren zal het doden, opsluiten of herplaatsen van zwerfhonden hun aantal nooit doen verminderen, ook al wordt dit tot in lengte van dagen gedaan. Turkije zelf is hiervan het bewijs.

Het aantal zwerfhonden past zich aan de draagkracht (voedsel, water en onderdak) van de omgeving aan. Worden de honden gevangen, gedood of herplaatst, dan zal de populatie zich altijd weer herstellen naar het oorspronkelijke aantal honden. De achtergebleven vruchtbare teefjes zullen vaker gedekt worden en doordat de aanwezige bronnen (voedsel, water en onderdak) met minder honden hoeven te worden gedeeld worden nesten groter en zullen de pups betere overlevingskansen hebben.

 

DSC02874 - Kopya DSC02916

Steriliseren voorkomt dus heel veel dierenleed!

Bovendien is het steriliseren van de honden op de lange termijn goedkoper dan de barbaarse methoden die in Turkije op grote schaal toegepast worden.

In het Turkse Ayvalik leven, in een cirkel van 15km. gerekend vanuit het centrum van de stad zo’n 1500 zwerfhonden. Het doel voor 2014 was het steriliseren van 1200 honden.

Dit doel is gehaald! In het totaal acht keer, is het medisch team naar Ayvalik afgereisd en iedere keer zijn er 150 honden gesteriliseerd; 100 teefjes en 50 reuen. Een prestatie om trots op te zijn! Het aantal nestjes was afgelopen jaar al aanzienlijk minder. Het dierenwelzijn is aanmerkelijk verbeterd. Doordat de honden in een dergelijk groot gebied gesteriliseerd zijn is de kans op aanvoer van nieuwe, niet gesteriliseerde honden uit naast gelegen steden, klein. 

Dit project gaat het bewijs leveren dat vangen, steriliseren en terugplaatsen ook in Turkije werkt!

Stilzitten en achterover leunen is er echter niet bij; ActieZwerfhonden heeft zich tot doel gesteld om gedurende een aantal jaren in de herfst en het voorjaar naar Ayvalik terug te keren om nieuw gekomen honden in Ayvalik en het schiereiland Cunda , te steriliseren evenals de nieuwe katten op Cunda (In 2013 is de gehele zwerfkatten (1000) en honden (150) populatie van Cunda door het team van ActieZwerfhonden gesteriliseerd). Dit om de populatie onder controle te houden en verder te laten afnemen.

Ook willen we meer dan 70% van de teefjes steriliseren omdat niet gesteriliseerde dieren lijden.

In januari 2015 zijn 207 honden gesteriliseerd  die op de vuilnisbelt van Ayvalik leven. Hele  schuwe honden. Een team van gespecialiseerde hondenvangers heeft de honden met behulp van een blaaspijp (verdoving) gevangen. De vuilnisbelt heeft door het altijd aanwezige voedsel een aanzuigend effect op de honden uit de omgeving. Het teveel aan honden zorgt voor vechtpartijen. De honden lijden door verwondingen. Ook is de verspreiding van besmettelijke ziektes door het grote aantal honden per vierkante meter enorm. Daarnaast zijn veel honden ziek door het eten van verrot of vergiftigd voer. Met de sterilisatie van deze honden bijna alle honden in de eerder genoemde 15km. cirkel onvruchtbaar gemaakt.

In mei heeft er weer een telling van de honden plaats gevonden. Het is wel duidelijk dat er honden van elders in Ayvalik gedumpt worden door gemeentes die denken zo op een goedkope manier van hun zwerfhondenoverpopulatie af te komen. Door het al eerder beschreven principe dat het aantal honden zich aanpast aan de draagkracht van een gebied zal dit niet gaan werken.

Het maakt ons werk moeilijker maar niet onmogelijk. We gaan door voor het welzijn van de honden en om een voorbeeld te stellen voor Turkije.

Als eerste zullen de resterende vruchtbare teefjes van de vuilstortplaats worden gesteriliseerd. ‘Het gaat om nog een zestigtal teefjes. Als zij niet gesteriliseerd worden zullen er deze zomer zeker weer zo’n 200 pups geboren worden om te lijden en te sterven.

De uitvalsbasis tijdens het hele project is het gemeentelijk asiel van  Ayvalik. Gulnihal Balci , die als vrijwilligster meegewerkt heeft aan de sterilisatiecampagnes op Cunda, is door ActieZwerfhonden in dienst genomen en leidt het asiel gedurende de maanden van de campagne en coördineert het vangen, de verzorging en het terugplaatsen van gesteriliseerde honden. Ook is zij een educatieproject in de gemeente Ayvalik gestart. Met de gemeente Ayvalik is een protocol getekend dat hen verplicht Gulnihals leiding over het asiel te respecteren, droogvoer voor de honden te leveren en geen honden in Ayvalik meer te doden, op te sluiten of elders te dumpen.

Het aantal/percentage gesteriliseerde honden in Ayvalik inmiddels hoog genoeg om het aantal zwerfhonden langs natuurlijke weg te laten afnemen en de sterilisatieronde van maart was een “onderhoudscampagne” om de populatie onder controle te de bevindingen van eerdere grootschalige sterilisatiecampagnes zouden we nu in september pas weer naar Ayvalik hoeven te gaan voor de volgende “onderhoudsronde” , echter Ayvalik is een vakantie oord; eind mei komen duizenden Turken met hun honden naar hun vakantiehuizen. Veel van deze honden zullen ongesteriliseerd door de straten van Ayvalik struinen om vervolgens in september al dan niet zwanger met of zonder nest in Ayvalik achter gelaten te worden.

Ook tijdens deze maart campagne zijn er een aantal drachtige teefjes gesteriliseerd. Dit is een voor de dierenarts zware ingreep; zijn verstand zegt hem dat de moeder betere overlevingskansen heeft zonder pups en dat het leven van de nu nog ongeboren pups een lijdensweg zal worden, maar het zijn mensen met gevoel, die met heel hun hart het beste voor de dieren willen en het liefst alle dieren een lang, gezond en gelukkig leven zouden willen geven,

Daarom gaan we proberen voldoende geld bij elkaar te krijgen om in mei weer een campagne te organiseren; enerzijds om voor 100% gesteriliseerde honden te gaan en anderzijds om zoveel mogelijk honden van de tijdelijke inwoners van Ayvalik te steriliseren.

 

 

STEUN ONS

en doneer voor 1 of meerdere sterilisaties.

DSC02894

 

 Flyer om af te drukken en te verspreiden