Home

Welkom bij ActieZwerfhonden!

4922

Gesteriliseerde honden

1849

Gesteriliseerde katten

Met haar uitgebreide website probeert ActieZwerfhonden de aandacht te vestigen op de situatie van de honden in Turkije en tegelijkertijd een mentaliteitsverandering tot stand te brengen, welke noodzakelijk is voor het oplossen van de zwerfhondenproblematiek langs de enige goede weg namelijk die Neuter and Return. Wat dit inhoudt en waarom ActieZwerfhonden voor deze weg kiest kunt u lezen op de website.

Op de website leest u meer over de zwerfhondenproblematiek, de situatie in Turkije en over de projecten die de stichting steunt.U kunt het menu volgen of door de tekst “hoppen” door het klikken op de rode links.

Hoe u de stichting kunt helpen dierenleed te voorkomen leest u onder het hoofdstuk Helpen.

Al enkele jaren timmert Stichting ActieZwerfhonden aan de weg om aandacht te vragen voor de zwerf- en asielhonden in Turkije.
Stichting ActieZwerfhonden helpt de honden ter plekke en haalt geen zwerfhonden naar Nederland.
Dankzij uw steun en de hulp van een klein, maar enthousiast team vrijwilligers heeft zij al het een en ander aan verbeteringen voor de honden kunnen verwezenlijken, maar de problemen zijn nog steeds groot.

De stichting:

 • Financiert en organiseert sterilisatie – en educatiecampagnes.
 • Probeert in contacten met overheid en bevolking een mentaliteitsverandering te weeg te brengen ten aanzien van de zwerfhonden en dieren in het algemeen.
 • Ondersteunt een particulier asiel in Istanbul met geld en middelen.
 • Geeft, voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt, weloverwogen noodhulp zoals medische verzorging bij schrijnende situaties.
 • Huidig project

  Er zijn 187 honden in Tavsanli gesteriliseerd en 5 dierenartsen getraind in de key hole technique. Binnenkort gaan we verder in Tavsanli

  Ook zijn de voorbereidingen voor de Kunstveiling en de Clubactie in volle gang.

  Honden zoeken vrienden