AZ Nieuwsbrief

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Honden zoeken vrienden
Honden zoeken vrienden
logo-small

U kunt uw donatie storten op IBAN NL62INGB0004011891 t.n.v. Stichting ActieZwerfhonden.
Help ons dierenleed voorkomen.

Home

Gesteriliseerd in

2013, 2014, 2015 Cunda 1274 katten en 163 honden, Ayvalik 1752 honden. 

2016 Gaziantep  150 honden en 150 katten

Huidige project:

In februari hebben we een sterilisatiecampagne in Gaziantep en Kilis gehouden en zijn er 5 dierenartsen getraind. Een uitgebreid verslag vindt u onder het hoofdstuk Gaziantep .

Inmiddels zijn we bezig met het organiseren van een nieuwe campagne.

piramideaz1 6 jaar all kleiner

Al enkele jaren timmert Stichting ActieZwerfhonden aan de weg om aandacht te vragen voor de zwerf- en asielhonden in Turkije.

Op 19 april 2005 is Stichting ActieZwerfhonden opgericht met als doel:

het inzamelen van gelden voor organisaties die zich inzetten voor de oplossing van het zwerfhondenprobleem in groot stedelijke gebieden in tweede en derde wereldlanden door middel van Neuter and Return; en het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande- in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Gezien de omvangrijkheid van de problematiek, richt de stichting zich op dit moment  uitsluitend op de zwerfhonden situatie in Turkije.

Dankzij uw steun en de hulp van een klein, maar enthousiast team vrijwilligers heeft zij al het één en ander aan verbeteringen voor de honden kunnen verwezenlijken,maar de problemen zijn nog steeds groot.

Stichting ActieZwerfhonden helpt de honden ter plekke en haalt geen zwerfhonden naar Nederland.

De stichting:

Financiert en organiseert sterilisatie – en educatiecampagnes.

Probeert in contacten met overheid en bevolking een mentaliteitsverandering te weeg te brengen ten aanzien van de zwerfhonden en dieren in het algemeen.

Ondersteunt een particulier asiel in Istanbul met geld en middelen.

Geeft, voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt, weloverwogen noodhulp zoals medische verzorging bij schrijnende situaties.

Enkele feiten over wat Stichting ActieZwerfhonden tot nu toe heeft bereikt :

Eind 2009 dreigde het bosasiel zijn deuren te moeten sluiten. ActieZwerfhonden heeft toen contact opgenomen met het Turkse consulaat in Den Haag en het ministerie van bosbouw in Ankara. Het resultaat van dit contact is dat de verantwoordelijke minister een wetswijziging voorstelt. Deze wijziging verplicht, in plaats van verbiedt, plaatselijke departementen van bosbouw grond ter beschikking te stellen voor de opvang en verzorging van zwerfhonden.

De stichting heeft de productie van een voorlichtingsfilm gefinancierd. De film is al meerdere malen op de Turkse televisie uitgezonden en wordt gebruikt bij het educatieproject van het SHKD.

De druk van 2000 boekjes voor het educatieproject is door ActieZwerfhonden bekostigd.

honderden hongerige magen in het bosasiel worden door de stichting gevoed en via het vriendenproject (adoptie op afstand) wordt het voer en de (medische) verzorging van nog eens 50 honden betaald.

In 2009 heeft de stichting in het bergdorp Sutculer haar eerste eigen sterilisatiecampagne georganiseerd en gefinancierd en in de loop der jaren zijn er meer gevolgd en zullen er meer volgen. Inmiddels lopen er heel wat zwerfhonden rond die op kosten van ActieZwerfhonden zijn gesteriliseerd en/of medische zorg hebben ontvangen.

 

Trots en dankbaar is de stichting dat:

Zij in 2012 nummer 1 in de categorie natuur/milieu/dieren van de Goede Doelen Top 50 van het Dagblad Trouw stond.

Mevrouw Ria Bremer zoveel vertrouwen in de stichting heeft dat zij nog voor een aantal jaren als ambassadeur van ActieZwerfhonden heeft bijgetekend,

Er een goede samenwerking is met verschillende andere organisaties betrokken bij de zwerfhonden problematiek buiten Nederland.

Verschillende dierenmagazines, met name Hart voor Dieren regelmatig artikelen wijden aan het werk van ActieZwerfhonden. En ook E-magazines en internetsites over dieren meer en meer artikeltjes van ActieZwerfhonden plaatsen.

Last but not least is de stichting trots dat zij zich kan verheugen op een trouwe achterban donateurs, waaronder voormalige bestuursleden die nog steeds nauw bij de stichting betrokken zijn, het enthousiaste team vrijwilligers en alle vrijgevige sponsors die het werk van ActieZwerfhonden een warm hart toedragen!

Met haar uitgebreide website probeert ActieZwerfhonden de aandacht te vestigen op de situatie van de honden in Turkije en tegelijkertijd een mentaliteitsverandering tot stand te brengen, welke noodzakelijk is voor het oplossen van de zwerfhondenproblematiek langs de enige goede weg namelijk die Neuter and Return. Wat dit inhoudt en waarom ActieZwerfhonden voor deze weg kiest kunt u lezen op de website.

Op de website leest u meer over de zwerfhondenproblematiek, de situatie in Turkije en over de projecten die de stichting steunt. U kunt het menu volgen of door de tekst “hoppen” door het klikken op de vetgedrukte links.

Hoe u de stichting kunt helpen dierenleed te voorkomen leest u onder het hoofdstuk Helpen?