AZ Nieuwsbrief

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Honden zoeken vrienden
Honden zoeken vrienden

rekeningnummer 4011891 t.n.v. ActieZwerfhonden te Zonnemaire
IBAN NL62INGB0004011891 BIC / SWIFT-Code: INGBNL2A ING Bank-Amsterdam

Ayvalik

In 2013 en 2014 gesteriliseerd: Cunda 1007 katten en 150 honden, Ayvalik 1047 honden.  Volgende campagne start 22 december.

                                                                            

Nieuws uit Ayvalik       Ayvalik op YouTube     Donateurs

DSC02901

Help dierenleed voorkomen

 Negeren? Doden? Gevangen zetten?

Of steriliseren?

 

De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met het organiseren van sterilisatiecampagnes om zo het aantal zwerfhonden op humane wijze af te laten nemen. Dankzij onze inspanningen is op veel plaatsen in Turkije het aantal zwerfhonden daadwerkelijk afgenomen. Het wordt tijd voor een volgende stap, een grotere stap, een professionelere stap, een stap die, door de methodische werkwijze en wijze van documentatie alle zwerfhonden in Turkije zal gaan helpen. Het zal een handvat gaan vormen voor alle gemeentes in Turkije. Zoals we u al eerder verteld hebben is vangen, steriliseren en weer terugplaatsen, de enige structurele, humane en kosteneffectieve manier om een eind te maken aan zwerfhonden overbevolking. Door minimaal 70% van de teefjes te steriliseren, zal het aantal zwerfhonden aanzienlijk af gaan nemen. Het aantal zwerfhonden past zich aan de draagkracht (voedsel, water en onderdak) van de omgeving aan. Worden de honden gevangen, gedood of herplaatst, dan zal de populatie zich altijd weer herstellen naar het oorspronkelijke aantal honden. Doordat de aanwezige bronnen (voedsel, water en onderdak) met minder honden hoeven te worden gedeeld worden nesten groter en de pups zullen betere overlevingskansen hebben.

Doden, opsluiten of herplaatsen zal het aantal zwerfhonden nooit doen verminderen, ook al pas je dit toe tot in lengte van dagen. Turkije zelf is hier het bewijs van.

DSC02874 - Kopya DSC02916

Steriliseren voorkomt dus heel veel dierenleed!

Bovendien is het steriliseren van de honden op de lange termijn goedkoper dan de barbaarse methoden die nu gehanteerd worden. We gaan alle zwerfhonden in Ayvalik steriliseren: een totaal van 1.200 honden gerekend in een straal van 15 km. vanuit het centrum van de stad. Door de honden in een dergelijk groot gebied te steriliseren is de kans op aanvoer van nieuwe, niet gesteriliseerde honden uit naast gelegen steden, klein. In totaal zullen er in acht maanden tijd acht sterilisatie-marathons plaatsvinden waarbij iedere keer 150 honden gesteriliseerd /gecastreerd zullen worden. Verder verbindt ActieZwerfhonden zich om gedurende een aantal jaren in de herfst en het voorjaar naar Ayvalik terug te keren om nieuw gekomen honden in Ayvalik en het schiereiland Cunda , te steriliseren evenals de nieuwe katten op Cunda.

Dit project gaat het bewijs leveren dat vangen, steriliseren en terugplaatsen ook in Turkije werkt!

De hele operatie gaat € 45.000 kosten. Dit geld hebben we nog niet, maar moeten we wel gaan krijgen, willen we een eind maken aan de huidige barbaarse praktijken die in Turkije toegepast worden om de populatie zwerfhonden op straat te beheersen. In Ayvalik is een asiel met een operatiekamer en verzorgers die in dienst zijn van de gemeente. Gulnihal, die als vrijwilligster meegewerkt heeft aan de sterilisatiecampagnes op Cunda, is door ActieZwerfhonden in dienst genomen en leidt het asiel gedurende de maanden van de campagne het asiel en coördineert het vangen, de verzorging en het terugplaatsen van gesteriliseerde honden  en zal een educatieproject in de gemeente Ayvalik op gaan zetten. Met de gemeente Ayvalik is een protocol getekend dat hen verplicht Gulnihals leiding over het asiel te respecteren, droogvoer voor de honden te leveren en geen honden in Ayvalik meer te doden, op te sluiten of elders te dumpen.

Wilt u deel uit maken van de oplossing? alstublieft

STEUN ONS

en doneer voor 1 of meerdere sterilisaties.

DSC02894

Deel deze oproep met zoveel mogelijk mensen! Het gaat lukken!

 Flyer om af te drukken en te verspreiden