Ayvalik

Vanwege de problemen met de gemeente hebben we besloten niet stil te blijven zitten maar elders een campagne te starten. Binnenkort hoort u meer over de nieuwe campagne.

Zodra er in Ayvalik toch nog een akkoord bereikt wordt zullen we daar zo snel mogelijk weer aan de slag gaan.

Gesteriliseerd in 2013, 2014, 2015 Cunda 1274 katten en 163 honden, Ayvalik 1752 honden. 

Help dierenleed voorkomen

Negeren? Doden? Gevangen zetten?

Of steriliseren?

Het voor ons zo aantrekkelijke vakantieland Turkije kent ook haar schaduwzijdes. Eén hiervan is de problematiek van overpopulatie aan zwerfdieren.

ActieZwerfhonden pakt deze problematiek al jaren aan, maar het op bredere schaal aanpakken van de problematiek via de enige juiste manier n.l. door het vangen, steriliseren vaccineren en weer vrijlaten van de honden (de oplossing) is van het grootste belang.

Voorgaande jaren heeft ActieZwerfhonden veel ervaring opgedaan met het organiseren van sterilisatiecampagnes om zo het aantal zwerfhonden op humane wijze af te laten nemen. Dankzij de door de stichting gefinancierde sterilisatiecampagnes, onder leiding van dierenarts Murat Bekhan, is op veel plaatsen in Turkije het aantal zwerfhonden daadwerkelijk afgenomen.

Na de sterilisatie van 1000 katten op het eiland Cunda in 2013, was het in 2014 tijd voor een volgende stap, een grotere stap, een professionelere stap. Een stap die – door de methodische werkwijze en wijze van documentatie – alle zwerfhonden in Turkije zal helpen. De campagne moet een handvat gaan vormen voor alle gemeentes in Turkije.

Onderzoek heeft aangetoond dat door minimaal 70% van de teefjes te steriliseren het aantal zwerfhonden aanzienlijk afneemt.

In het Turkse  Ayvalik leefden, in een cirkel van 15km. gerekend vanuit het centrum van de stad zo’n 1500 zwerfhonden (Het eiland Cunda valt binnen deze cirkel).

Het aanvankelijke doel, het steriliseren van 1200 honden in 2014 zodat de 70% norm bereikt zou zijn) is gehaald.

In totaal acht keer, is het medisch team naar Ayvalik afgereisd en iedere keer zijn er 150 honden gesteriliseerd; 100 teefjes en 50 reuen. Tijdens deze trips zijn ook iedere keer weer honden en katten van Cunda gesteriliseerd om de populatie daar onder controle te houden. Een prestatie om trots op te zijn! Het aantal nestjes was afgelopen jaar al aanzienlijk minder. Het dierenwelzijn is aanmerkelijk verbeterd. Doordat de honden in een dergelijk groot gebied gesteriliseerd zijn is de kans op aanvoer van nieuwe, niet gesteriliseerde honden uit naast gelegen steden, klein.

Stilzitten en achterover leunen is er echter niet bij; ActieZwerfhonden heeft zich tot doel gesteld om gedurende een aantal jaren in de herfst en het voorjaar naar Ayvalik terug te keren om nieuw gekomen honden en katten te steriliseren. Volgens onderzoeken elders zou dit voldoende moeten zijn om de populatie onder controle te houden en het aantal dieren af te laten nemen.

Om een aantal redenen zullen we meer campagnes houden en een groter percentage honden steriliseren:

Tijdens de sterilisaties moeten ook drachtige honden gesteriliseerd worden. Dit is voor de dierenarts een zware ingreep; zijn verstand zegt hem dat de moeder betere overlevingskansen heeft zonder pups en dat het leven van de nu nog ongeboren pups een lijdensweg zal worden, maar het zijn mensen met gevoel, die met heel hun hart het beste voor de dieren willen en het liefst alle dieren een lang, gezond en gelukkig leven zouden willen geven.

Ook wil de stichting meer dan 70% van de teefjes steriliseren omdat niet gesteriliseerde dieren lijden.

Verder zijn er bepaalde gebieden waar de honden echt lijden en waar dus kost wat kost de geboorte van pups voorkomen moet worden. Zo zijn er in januari 2015 207 honden gesteriliseerd die op de vuilnisbelt van Ayvalik leven. Hele schuwe honden. Een team van gespecialiseerde hondenvangers heeft de honden met behulp van een blaaspijp (verdoving) gevangen. De vuilnisbelt heeft door het altijd aanwezige voedsel een aanzuigend effect op de honden uit de omgeving. Het teveel aan honden op een relatief klein oppervlak zorgt voor vechtpartijen. De honden lijden door verwondingen. Ook is de verspreiding van besmettelijke ziektes door het grote aantal honden per vierkante meter enorm. Daarnaast zijn veel honden ziek door het eten van verrot of vergiftigd voer.

Verder heeft er in mei (2015)weer een telling van de honden plaats gevonden. Het is wel duidelijk dat er honden van elders in Ayvalik gedumpt worden door gemeentes die denken zo op een goedkope manier van hun zwerfhondenoverpopulatie af te komen.

Daarnaast is Ayvalik een vakantie oord; eind mei komen duizenden Turken met hun honden naar hun vakantiehuizen. Veel van deze honden zullen niet gesteriliseerd door de straten van Ayvalik struinen om vervolgens in september al dan niet zwanger met of zonder nest in Ayvalik achter gelaten te worden.

Het maakt ons werk moeilijker maar niet onmogelijk. We gaan door voor het welzijn van de honden en om een voorbeeld te stellen voor Turkije.

De uitvalsbasis tijdens het hele project is het gemeentelijk asiel van  Ayvalik. Gulnihal Balci , die als vrijwilligster meegewerkt heeft aan de sterilisatiecampagnes op Cunda, is door ActieZwerfhonden in dienst genomen en leidt het asiel gedurende de maanden van de campagne en coördineert het vangen, de verzorging en het terugplaatsen van gesteriliseerde honden. Ook is zij een educatieproject in de gemeente Ayvalik gestart.

Met de gemeente Ayvalik is een protocol getekend dat hen verplicht Gulnihals leiding over het asiel te respecteren, droogvoer voor de honden te leveren en geen honden in Ayvalik meer te doden, op te sluiten of elders te dumpen.
Oktober 2015.
Wat er gaande is weten we niet maar opeens horen wij via, via, dat de gemeente Ayvalik ons niet langer toestaat de zwerfhonden te steriliseren. Allerlei gesprekken hebben geen duidelijkheid gebracht. Het is toch te gek, nu hebben we het geld om het probleem op te lossen, een dierenarts die ons werk voort kan zetten en nu zouden we de klus niet af mogen maken. Op allerlei manieren en via allerlei kanalen proberen we e.e.a. tot een goed eind te brengen en ondertussen zijn we voorbereidingen aan het treffen voor een sterilisatiecampagne in een andere plaats.